Ewch i’r prif gynnwys

Adnoddau i fyfyrwyr

Mae’r feddalwedd gynorthwyol a’r apiau canlynol ar gael yn rhad ac am ddim, neu am gyfnod treial cyfyngedig. Gallwch fynd i'r feddalwedd neu ap drwy ddefnyddio'r dolenni isod i gael eich ailgyfeirio at y wefan berthnasol er mwyn lawrlwytho'r adnoddau hyn.

Cymryd nodiadau

Cyfnod prawf Audio Notetaker (cyfnod prawf 30 diwrnod)

Mae'r feddalwedd hon yn eich galluogi i gyfuno recordiadau sain, ffotograffau a sleidiau PowerPoint o ddarlithoedd gyda’ch nodiadau eich hun. Gellir ei ddefnyddio gyda Sonocent Recorder (isod).

Cyfnod prawf Audio Notetaker

Sonocent Recorder (am ddim)

Mae'r ap hwn yn eich galluogi i recordio sain gan ddefnyddio eich ffôn clyfar (Android ac IOS).Gellir defnyddio ap hwn ar y cyd â’r teclyn cymryd nodiadau sain (uchod).

Ap Sonocent Recorder

Ap Notetalker a Golygydd Notetalker (cyfnod prawf rhad ac am ddim)

Mae hwn yn becyn cymryd nodiadau llawn sy’n eich galluogi i ddefnyddio eich ffôn clyfar fel recordydd llais, ac yna i gyfuno recordiadau hynny â sleidiau darlith a’ch nodiadau eich hun.

Cyfnod Prawf Notetalker

Ymchwil a Darllen

Texthelp Read & Write (Cyfnod prawf 30 diwrnod)

Mae hon yn feddalwedd testun-i-lafar, sy’n darllen testun sydd ar y sgrîn yn uchel, gan gynnwys testun wedi’i sganio, testun prosesydd geiriau a thestun ar-lein. Mae opsiynau tintio sgrîn a phren mesur sgrîn wedi’u cynnwys hefyd i’ch galluogi i ddarllen yn fwy esmwyth.

Cyfnod prawf Texthelp

ClaroRead Pro (Cyfnod prawf 15 diwrnod)

Meddalwedd testun-i-lafar amgen, sy’n darllen testun sydd ar y sgrîn. Mae'r feddalwedd hon hefyd yn cynnwys nodwedd tintio sgrîn i leddfu symptomau straen gweledol.

Cyfnod prawf ClaroRead Pro

Gwirio gramadeg a sillafu

Meddalwedd Ginger (am ddim)

Mae hwn yn wiriwr sillafu a gramadeg Cymraeg sy’n gwirio’r sillafu mewn brawddegau llawn, ar sail cyd-destun, ar gyfer proses gywiro fwy manwl gywir. Mae'r meddalwedd hefyd yn cynnwys rhagfynegi geiriau, darllenydd testun a nodweddion geiriadur.

Meddalwedd Ginger

Grammarly

Mae Grammarly yn ddarllenydd proflen awtomataidd sy'n cynnig cywiriadau awtomataidd ar sail cyd-destun sy'n seiliedig ar gyfer sillafu, gramadeg a geirfa.  Mae’r feddalwedd meddalwedd nid yn unig yn amlygu gwallau posibl ond hefyd yn cynnig awgrymiadau ar gyfer eu cywiro. Mae'r feddalwedd yn gweithio ar y cyd â rhaglenni Microsoft office yn ogystal â phorwyr gwe blaenllaw. Bydd cofrestru cyfrif gyda Grammarly yn cynnig mynediad pellach i’r hyn sydd i’w lawrlwytho yn rhad ac am ddim ar gyfer nodwedd Grammarly ar gyfer MS Office.

Grammarly

Geiriadur Merriam-Webster (am ddim)

Mae’r ap geiriadur hwn yn cynnwys swyddogaeth chwilio lleisiol.

Ap Merriam-Webster

Cynllunio gweledol a mapio meddwl

MindView (Cyfnod prawf 30 diwrnod)

Mae'r feddalwedd hon yn eich galluogi i greu mapiau meddwl ar gyfer deunyddiau ymchwil, cynllunio aseiniadau a datblygu syniadau.

Cyfnod prawf MindView

Inspiration (Cyfnod prawf 30 diwrnod)

Meddalwedd mapio meddwl amgen sy'n eich galluogi i greu mapiau meddwl er mwyn trefnu ymchwil deunyddiau, cynllunio aseiniadau a datblygu syniadau.

Cyfnod prawf Inspiration

Sgiliau astudio

Sgiliau astudio Palgrave

Mae gwefan Palgrave yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer gwella eich sgiliau astudio cyffredinol. Mae'r wefan yn darparu canllawiau byr ar sut i ddatblygu technegau adolygu ac arholiad, gwneud nodiadau, cynllunio traethodau, ac ati.

Canllawiau sgiliau astudio Palgrave