Ewch i’r prif gynnwys

Asesiad

Coronavirus (COVID-19)

Yn ystod pandemig y coronafeirws, byddwn yn parhau i gynnig apwyntiadau asesu o bell drwy Microsoft Team a Zoom. Er mwyn cymryd rhan mewn asesiad o bell, bydd angen mynediad arnoch at ddyfais sydd â chysylltiad â’r we. Nid ydym yn gallu cynnal unrhyw apwyntiadau wyneb yn wyneb ar hyn o bryd.

Fel myfyriwr addysg uwch gallwch chi wneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) os oes gennych anabledd yn cynnwys:

  • cyflwr iechyd hirdymor
  • cyflwr iechyd meddwl
  • Anawsterau dysgu penodol (e.e. dyslecsia)

Proses gwneud cais

Cyn eich apwyntiad

Cyn eich apwyntiad bydd angen i chi gwblhau holiadur.

Yn ystod yr asesiad

Rhagor o wybodaeth am y broses asesu.

Ar ôl eich apwyntiad

Dysgwch beth i wneud pan fydd yr adroddiad wedi ei anfon at eich corff ariannu.