Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Asesiadau Anghenion DSA

Canolfan asesu anghenion yw hon sydd wedi’i hachredu gan Grŵp Sicrhau Ansawdd Lwfans i Fyfyrwyr Anabl  (DSA). Dyma le y gall myfyrwyr ac ymgeiswyr sy’n gwneud cais am DSA gael eu hasesu a chael cyngor am y gefnogaeth sydd ar gael ar gyfer eu hastudiaethau yn y Brifysgol.

Mae gennym ystafell asesu gyda'r offer angenrheidiol sydd wedi'i lleoli yng Nghampws Cathays y Brifysgol.

Mae’r ganolfan asesu yn hygyrch i fyfyrwyr sydd ag anawsterau symudedd a gallwch gyrraedd y campws mewn car, trên neu fws. Gallwch wneud trefniadau hygyrchedd pellach hefyd. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw anghenion hygyrchedd eraill.

Statws Achrededig

Mae'r ganolfan wedi'i hachredu gan DSA-QAG. Mae hyn yn cadarnhau ein bod yn ymrwymo i ddarparu asesiadau o anghenion o safon uchel i fyfyrwyr drwy gadw at Fframwaith Gwarantu Ansawdd DSA-QAG.

I gyflawni ac i gadw statws achrededig mae'n rhaid i ni ddangos yn flynyddol ein bod yn cydymffurfio gyda meini prawf ansawdd  DSA-QAG. Mae hyn yn cynnwys:

  • cydymffurfio gyda Safonau a Mesurau Asesiadau o Anghenion DSA
  • cydymffurfio gydag anghenion polisi a gweithdrefnau
  • sichrau mynediad i'r offer angenrheidiol ar gyfer arddangos
  • sicrhau bod yr aseswyr yn cyrraedd y meini prawf cymhwysedd staff
  • monitro a gwerthuso cyflwyno gwasanaethau
  • cynnal archwiliad blynyddol