Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

How to be a great architect: Why inclusivity matters, a conversation

Sut i fod yn Bensaer Gwych: Pam mae Cynwysoldeb yn Bwysig – sgwrs gyda Marsha Ramroop a Marié Nevin

21 Mawrth 2022

The conversation focused on ways to bring about inclusive change in architecture, Cultural Intelligence (CQ), and the role of engagement and mentoring.

Barn plant i ysgogi dyfodol gwell i'w cymuned

16 Mawrth 2022

Prosiect yn archwilio effaith cynllunio trefol ar aelodau ieuengaf cymdeithas

Professor Juliet Davis, Head of School and BDP Architects

Prifysgol Caerdydd yn agor Adeilad Bute ar ei newydd wedd

2 Mawrth 2022

Bydd digwyddiad arbennig yn nodi cwblhau gwaith adnewyddu gwerth £9.7m ar yr adeilad rhestredig Gradd II.

EZB House

Mae tîm o fyfyrwyr ymchwil wedi derbyn gwobr yn y gystadleuaeth Architecture at Zero

17 Chwefror 2022

Cafodd y tîm ganmoliaeth am ei brosiect tŷ EZB.

Indoor Air Quality in Primary Schools

Prosiect Ansawdd Aer Dan Do EPSRC IAA mewn Ysgolion Cynradd yn cyflwyno’i weithdai cyntaf mewn ysgolion

1 Chwefror 2022

Mae tîm y prosiect wedi cynllunio a chyflwyno nifer o weithdai gyda disgyblion o'r Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2.

CEPT library construction workers

Yr Athro Aseem Inam yn cyhoeddi rhifyn arbennig o gyfnodolyn ar newid trefol

17 Ionawr 2022

Yr Athro Inam yw golygydd gwadd rhifyn arbennig o'r cyfnodolyn Urban Planning.

Ketki Mehta

Myfyriwr DAA Ketki Mehta yn dod yn ail ar y cyd yng nghystadleuaeth dylunio cynnyrch People.Planet.Product

20 Rhagfyr 2021

Roedd cais Ketki ar gyfer yr her yn cynnwys dylunio hidlydd newydd ar gyfer peiriant golchi a wnaed o bambŵ diraddiol.

The Green Loop

Myfyriwr sy’n gwneud y cwrs MA Dylunio Trefol yn ennill y brif wobr am brosiect gan fyfyriwr

6 Rhagfyr 2021

Mae He Wang wedi ennill y wobr am ei brosiect, ‘The Green Loop’.

Air quality in primary schools

Tîm o Brifysgol Caerdydd i ymchwilio i ansawdd yr aer mewn ysgolion cynradd

18 Tachwedd 2021

Bydd y prosiect yn ymchwilio i ffyrdd o fonitro data er mwyn creu adnoddau addysgol i gefnogi dysgu plant.

case study mosque at the Shedadiya campus of Kuwait University

Yr "Eco-Fosg" mewn byd ar ôl Covid

10 Tachwedd 2021

Bydd staff academaidd o Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol Kuwait yn cydweithio ar brosiect i gyd-ddylunio'r 'Eco-Fosg'.