Ewch i’r prif gynnwys

Lab LE-DR a HEDQF yn cydweithio ar Ymchwil Dylunio a Gwobr i Fyfyrwyr

11 May 2022

LE-DR team

Mae Labordy Ymchwil Dylunio'r Amgylcheddau Dysgu (Lab LE-DR) yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru wedi cytuno ar gydweithrediad â Fforwm Ansawdd Ymchwil Dylunio Addysg Uwch (HEDQF) ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021-22.

Mae Lab LE-DR, sy'n rhan o MA Dylunio Pensaernïol, a'i nod yw archwilio'r strategaethau gofodol, digidol a sefydliadol sy'n mynd i'r afael â'r heriau presennol ar gyfer ystadau addysg. Mae'r labordy'n adeiladu ar ymchwil Hiral Patel ar fannau prifysgol ac yn cynnig gofod archwiliadol ar gyfer adeiladu galluoedd ymchwil dylunio. Yn ogystal ag archwilio dyluniad a defnydd mannau ffisegol mewn cyfnod o drawsnewid digidol cyflym, bydd y labordy hefyd yn ystyried yr anawsterau sy'n gysylltiedig â lleihau allyriadau carbon a chreu campws bioamrywiol a fydd hefyd yn gwella'r gymuned ddysgu.

Mae HEDQF yn cynnig arbenigedd proffesiynol i fyfyrwyr Lab LE-DR a fydd yn ymgymryd â'u hymchwil dylunio o amgylch y pynciau hyn gan ddefnyddio Prifysgol Caerdydd fel safle ymchwilio. Mae Andy MacFee, sy'n cynrychioli HEDQF, pensaer a thiwtor dylunio, wedi bod yn rhan o adolygiadau a thiwtorialau cyfnodol yn ystod y flwyddyn.

Bydd HEDQF, sydd â'r weledigaeth o archwilio ac arddangos ansawdd dylunio rhagorol yn y sector addysg uwch, hefyd yn noddi Gwobr Dylunio 2021-22. Bydd y gwaith gorau a gynhyrchir o'r Lab LE-DR yn derbyn gwobr ariannol a bydd yn cael ei wahodd i gyflwyno eu gwaith yng nghynhadledd flynyddol HEDQF.

I gael rhagor o wybodaeth am y labordy LE-DR ac i weld rhai prosiectau myfyrwyr diweddar, ewch i wefan Lab LE-DR.

Rhannu’r stori hon