Ewch i’r prif gynnwys

Dr Tania Sharmin yn derbyn Cymrodoriaeth Byd-eang Fung 2022-23 arobryn ym Mhrifysgol Princeton

6 Mai 2022

Tania Sharmin
Tania Sharmin

Ers cwblhau ei PhD ym Mhrifysgol Caergrawnt, mae Dr Tania Sharmin wedi sefydlu ei hun fel ymchwilydd blaenllaw ym maes perfformiad amgylcheddol mannau trefol a chysur thermol dynol.

Fel cydnabyddiaeth o'i rhagoriaeth ymchwil, mae Dr Sharmin wedi derbyn Cymrodoriaeth Fung Global 2022-23 ym Mhrifysgol Princeton. Eleni, mae'r rhaglen wedi gwahodd pum ysgolhaig eithriadol o bob cwr o'r byd i ymuno â Sefydliad Princeton ar gyfer Astudiaethau Rhyngwladol a Rhanbarthol fel y degfed garfan o Gymrodyr Byd-eang Fung i ddechrau blwyddyn o ymchwil, ysgrifennu a chydweithio ar thema gyffredin: Dyfodol Cynaliadwy. Wedi'i sefydlu yn y flwyddyn academaidd 2013-14, mae Rhaglen Cymrodyr Byd-eang Fung yn rhan o ymrwymiad Prifysgol Princeton i feithrin ymgysylltiad ymchwil gydag ysgolheigion o bob cwr o'r byd ar gyfer creu cymunedau ysgolheigaidd rhyngwladol.

Mae Dr Sharmin yn ddarlithydd (UDA: Athro Cynorthwyol) mewn Dylunio Amgylcheddol Cynaliadwy mewn Pensaernïaeth yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd. Cwblhaodd Dr Sharmin ei PhD ym Mhrifysgol Caergrawnt fel cymrawd gwobr Cyfadran Sefydliad Schlumberger ar gyfer y Dyfodol. Ymchwiliodd ei PhD i effaith ffurf drefol a microhinsawdd ar gysur thermol awyr agored a pherfformiad ynni adeiladu ar gyfer hinsawdd drofannol Dhaka.

Yn ystod blwyddyn ei chymrodoriaeth yn Princeton, bydd Dr Sharmin yn cynnal ymchwil ym maes rhyngddisgyblaethol microhinsawdd, cysur ac iechyd gwres i fynd i'r afael â chynhesu trefol a chynnal iechyd mewn mannau trefol o fega-ddinasoedd gan ddefnyddio technegau synhwyro o bell a dysgu peirianyddol datblygedig. Mae Cymrodoriaethau ar gyfer yr ysgolheigion ar ddechrau eu gyrfa ar gyfer y flwyddyn academaidd gyfan, o fis Medi 2022 tan fis Mehefin 2023, ac yn ystod y cyfnod hwn bydd Dr Sharmin yn gweithio ym Mhrifysgol Princeton. Bydd yn dychwelyd i'w swydd barhaol ym Mhrifysgol Caerdydd ym mis Gorffennaf 2023. Rhagoriaeth ymchwil yw elfen allweddol cynllun strategol y Brifysgol, mae Ysgol Pensaernïaeth Cymru a Phrifysgol Caerdydd yn cydnabod cyfraniad Dr Sharmin i'r maes ymchwil pwysig hwn ac mae'n cefnogi ei thaith ymchwil yn llwyr.

Rhannu’r stori hon