Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Book signing

Grŵp Ymchwil ac Ysgoloriaeth Trefoliaeth yn trefnu digwyddiad llofnodi a dathlu llyfrau

10 Mai 2022

Gwahoddir staff i ymuno â chyflwyniadau a sesiwn llofnodi llyfrau i ddathlu cydweithwyr

Tania Sharmin

Dr Tania Sharmin yn derbyn Cymrodoriaeth Byd-eang Fung 2022-23 arobryn ym Mhrifysgol Princeton

6 Mai 2022

Ers cwblhau ei PhD ym Mhrifysgol Caergrawnt, mae Dr Tania Sharmin wedi sefydlu ei hun fel ymchwilydd blaenllaw ym maes perfformiad amgylcheddol mannau trefol a chysur thermol dynol.

Gwobr Caerdydd am fod yn ‘arloeswyr yn eu maes’

11 Ebrill 2022

Tîm Amgylchedd Adeiledig Carbon Isel yn derbyn Gwobr Dewi Sant am eu gwaith yn lleihau allyriadau carbon a biliau ynni.

Whole house retrofit, Pencoed College, pre-work.

Trafod gwaith ôl-osod tai gyda’r maes addysg uwch

4 Ebrill 2022

Aeth Coleg Penybont ati i gysylltu â’r Tîm Amgylchedd Adeiledig Carbon Isel yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru i elwa ar eu harbenigedd ym maes ôl-osod tai yng Nghymru i wireddu ei weledigaeth.

How to be a great architect: Why inclusivity matters, a conversation

Sut i fod yn Bensaer Gwych: Pam mae Cynwysoldeb yn Bwysig – sgwrs gyda Marsha Ramroop a Marié Nevin

21 Mawrth 2022

The conversation focused on ways to bring about inclusive change in architecture, Cultural Intelligence (CQ), and the role of engagement and mentoring.

Barn plant i ysgogi dyfodol gwell i'w cymuned

16 Mawrth 2022

Prosiect yn archwilio effaith cynllunio trefol ar aelodau ieuengaf cymdeithas

Professor Juliet Davis, Head of School and BDP Architects

Prifysgol Caerdydd yn agor Adeilad Bute ar ei newydd wedd

2 Mawrth 2022

Bydd digwyddiad arbennig yn nodi cwblhau gwaith adnewyddu gwerth £9.7m ar yr adeilad rhestredig Gradd II.

EZB House

Mae tîm o fyfyrwyr ymchwil wedi derbyn gwobr yn y gystadleuaeth Architecture at Zero

17 Chwefror 2022

Cafodd y tîm ganmoliaeth am ei brosiect tŷ EZB.

Indoor Air Quality in Primary Schools

Prosiect Ansawdd Aer Dan Do EPSRC IAA mewn Ysgolion Cynradd yn cyflwyno’i weithdai cyntaf mewn ysgolion

1 Chwefror 2022

Mae tîm y prosiect wedi cynllunio a chyflwyno nifer o weithdai gyda disgyblion o'r Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2.

CEPT library construction workers

Yr Athro Aseem Inam yn cyhoeddi rhifyn arbennig o gyfnodolyn ar newid trefol

17 Ionawr 2022

Yr Athro Inam yw golygydd gwadd rhifyn arbennig o'r cyfnodolyn Urban Planning.