Ewch i’r prif gynnwys

WSA yn cynnal symposiwm ar-lein 'Epidemigau, Cynllunio a'r Ddinas'

11 May 2022

Map of London

Ar 22 Ebrill cynhaliodd Ysgol Pensaernïaeth Cymru ddigwyddiad symposiwm ar y cyd rhwng Planning Perspectives a'r Gymdeithas Hanes Cynllunio Rhyngwladol o'r enw 'Epidemigau, Cynllunio a'r Ddinas.'

Deilliodd y symposiwm o ddatblygu rhifyn arbennig o gyfnodolyn Planning Perspectives (rhifyn 37.1); ‘Epidemigau, Cynllunio a'r Ddinas', a gafodd ei olygu gan Bennaeth yr Ysgol yr Athro Juliet Davis a'i gyhoeddi ym mis Mawrth 2022. Fe'i cychwynnwyd ar ddechrau pandemig byd-eang Covid-19 ym mis Mawrth 2020, adeg o ddyfalu ynghylch sut y byddai angen i ddinasoedd addasu er mwyn lliniaru risgiau'r clefyd hynod drosglwyddadwy hwn, a gludir yn yr awyr i raddau helaeth.

Nod y rhifyn arbennig oedd casglu ymchwil hanesyddol ar sut mae dinasoedd a chynllunwyr wedi ymdrin ag epidemigau / pandemigau yn y gorffennol, gan gynnwys sut y lluniwyd her clefydau heintus a datblygu gweledigaethau, prosesau a strategaethau i'w dal, eu hynysu a'u trin. Mae'r papurau sy'n codi yn arddangos llawer o wahanol adegau, lleoedd a chyd-destunau diwylliannol, a hefyd amrywiaeth o wahanol epidemigau y mae dinasoedd drwy hanes nid yn unig wedi gorfod addasu iddynt ond hefyd wedi newid yn eu sgil.

Roedd y symposiwm yn cynnwys y rhan fwyaf o awduron a oedd yn rhan o'r rhifyn arbennig, fel a ganlyn:

  • Julie Collins, Peter Lekkas: Crwsâd darfodedigaeth: dylanwad tiwberciwlosis ar ymddangosiad cynllunio trefol yn Ne Awstralia, 1890–1918
  • Jacopo Galli - Hypocondria fel ffactor ffurf. Rôl pryderon trefedigaethol wrth ffurfio adeiladau a mannau trefol yn Affrica Brydeinig
  • Samantha Martin - Y ddinas bathogenaidd: clefyd, baw a chynllunio Marchnadoedd Cyfanwerthu Ffrwyth a Llysiau Dulyn
  • Antonio Carbone - Epidemigau, ystyriaeth rheoli a’r grid: safbwynt y bedwaredd ganrif ar bymtheg o Buenos Aires
  • Mrunmayee Satam - Pandemig y ffliw a datblygu seilwaith iechyd cyhoeddus yn ninas Bombay, 1935–1935
  • Noel Manzano - Glendid arallrwydd: epidemigau, trefoli anffurfiol a dirywiad trefol ddechrau’r ugeinfed ganrif ym Madrid
  • Giorgio Talocci, Donald Brown, Haim Yacobi - Biogeowleidyddiaeth dinasoedd: ymholiad beirniadol ar draws Jerwsalem, Phnom Penh, Toronto

Daeth y symposiwm i ben gyda thrafodaeth ar themâu cyffredin a gorgyffwrdd yn y papurau. Dywedodd y cyfranogwr Julie Collins: 'Fe wnes i wir fwynhau gwrando ar ymchwil hynod ddiddorol yn cael ei chyflwyno ar agweddau hanesyddol ar Epidemigau, Cynllunio a'r Ddinas o bob cwr o'r byd - o Ddulyn i Buenos Aires a thu hwnt.'

I gael rhagor o wybodaeth am y cyfnodolyn Planning Perspectives ac i weld mwy o rifynnau, ewch wefan Taylor-Francis.

Rhannu’r stori hon