Hylendid Deintyddol (DipHE)

Blwyddyn Mynediad

2017 2018

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Ym Mhrifysgol Caerdydd medrwch astudio am Ddiploma HE mewn Hylendid Deintyddol yn yr unig ysgol Ddeintyddol yng Nghymru.

Dental training

Being a Dental student at Cardiff is great! I thoroughly enjoyed learning all about the weird and wonderful things that go on in the body during our anatomy and physiology lectures, as well as having pre-operative sessions on phantom heads to prepare us for our first patients!

Holly Hurford, Dental Hygiene Diploma

Ffeithiau allweddol

Côd UCASB750
Nifer Myfyrwyr newydd nesafMedi 2017
Hyd2 blwyddyn
FfurfAmser llawn
AchrediadauGeneral Dental Council (GDC)
Tiwtor(iaid) derbyniadau

Gofynion mynediad

Cynnig Lefel A nodweddiadol
Cynnig CBC nodweddiadol
Cynnig Bagloriaeth Rhyngwladol nodweddiadol
Cymwysterau amgeGallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Deintyddiaeth.
Gofynion Iaith SaesnegOs ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.
Gofynion eraill

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2017/18. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2017

Blwyddyn un

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Biomedical SciencesDE710220 credydau
Human DiseasesDE710320 credydau
Oral Diseases and their PreventionDE710420 credydau
Dental Radiography (Year 1)DE710510 credydau
Introduction to Clinical Dentistry (DipDH)DE710820 credydau
Clinical Practice Year 1 (DipDH)DE710930 credydau

Blwyddyn dau

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Dental Radiography and Radiology 2DE720110 credydau
Patient ManagementDE720420 credydau
Clinical Practice 2 (DipDH)DE720740 credydau
Preparation for PracticeDE720820 credydau
Dental Public HealthDE720910 credydau
Oral Medicine and Oral PathologyDE721020 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Jobs

  • Specialist Dental Practice
  • Community Dental Practice
  • Medical Research Posts

Myfyrwyr y DU ac UE (2017/18)

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG ar gael ar gyfer y rhaglen hon. Mae'n cynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw'n ad-daladwy ar gyfer costau byw. Cewch ragor o fanylion ar ein tudalennau am y cymorth ariannol sydd ar gael gan y GIG.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2017/18)

Nid yw'r cwrs hwn yn derbyn myfyrwyr o du allan i'r DU/UE ar hyn o bryd.

Darganfod rhagor o gyrsiau