Ysgol y Gymraeg

Am dros ganrif mae Ysgol y Gymraeg wedi cyfrannu'n helaeth i fywyd Cymru ac wedi bod yn gartref ac yn feithrinfa i ysgolheigion a llenorion amlwg. Rydym yn Ysgol fywiog, llewyrchus a chyfeillgar, sydd wedi ymrywmo i safonau dysgu ac addysgu uchel.

Blwyddyn mynediad

2017/18 2018/19 2019/20
CwrsCod UCASFfurf
Cymraeg a’r Gweithle Proffesiynol (BA) Q561 Amser llawn
Cymraeg a’r Gweithle Proffesiynol (BA) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Rheoli Busnes a Chymraeg gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol (BSc) NQ28 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Rheoli Busnes gyda’r Gymraeg (BSc) NQ26 Amser llawn