Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol y Gymraeg

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu iaith, cymdeithas a hunaniaeth yn y Gymru gyfoes drwy addysgu ac ymchwil o’r safon uchaf.

Cyrsiau

Rydym yn cynnig graddau israddedig, gradd MA, Graddau ymchwil, rhaglenni proffesiynol a chyrsiau byr.

Ymchwil yn Ysgol y Gymraeg

Rydym yn gartref i waith ymchwil o’r safon uchaf ac yn croesawu ymchwilwyr i weithio gyda ni i hyrwyddo datblygiadau cymdeithasol, economaidd a diwylliannol.

Mae ein tiwtor derbyn, Dr Elen Ifan, yn sôn am bwysigrwydd astudio Cymraeg a’r yrfaoedd y gall gradd yn y Gymraeg arwain atyn nhw.
Staff from the School of Welsh

Pobl

Dewch i gwrdd â’r tîm academaidd a gwasanaethau proffesiynol sydd yn arwain yr ysgol tuag at ragoriaeth ymchwil ac addysgu ac yn creu cymuned ddeinamig gyfeillgar yr Ysgol.

Welsh students

Ysgoloriaethau

Cyllid hael ar gael gydag ystod eang o ysgoloriaethau ar lefel yr ysgol a’r brifysgol.

Gyrfaoedd a chyflogadwyedd

Gyda chynnydd yn y galw am raddedigion yn y Gymraeg ar draws ystod eang o sectorau, mae graddedigion yr Ysgol yn ddeniadol iawn i gyflogwyr.