Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol y Biowyddorau

Mae Ysgol y Biowyddorau’n cyfuno addysg arloesol gydag ymchwil sy’n arweiniol ar lefel fyd-eang. Mae hyn yn sail i raglen gradd ddynamig sy’n mynd i’r afael â rhai o’r heriau argyfyngol a chymhleth sy’n wynebu’r byd sydd ohoni, a’r rhai sydd ar y gorwel hefyd.

Blwyddyn mynediad

CwrsCod UCASFfurf
Biocemeg (BSc) C700 Amser llawn
Biocemeg (MBiochem) 386N Amser llawn
Biocemeg gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (BSc) C701 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Biocemeg gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (MBiochem) 873C Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Gwyddorau biofeddygol (BSc) BC97 Amser llawn
Gwyddorau Biofeddygol (MBiomed) 51T8 Amser llawn
Gwyddorau Biofeddygol gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (BSc) BC9R Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Gwyddorau Biofeddygol gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (MBiomed) 52G9 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Gwyddorau Biolegol (BSc) C100 Amser llawn
Gwyddorau Biolegol (MBiol) L9Y7 Amser llawn
Gwyddorau Biolegol (Sŵoleg) (BSc) C300 Amser llawn
Gwyddorau Biolegol (Sŵoleg) gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (BSc) C301 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Gwyddorau Biolegol gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (BSc) C101 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Gwyddorau Biolegol gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (MBiol) 6FK9 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Niwrowyddoniaeth gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (BSc) B143 Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Niwrowyddoniaeth gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (MNeuro) 4K5G Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Niwrowyddor (BSc) B142 Amser llawn
Niwrowyddorau (MNeuro) 37JL Amser llawn