Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Mae'r Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd yn ffyddlon i ddatblygiad o wybodaeth trawiadol mewn gofal iechyd.

Blwyddyn mynediad

2019/20 2020/21
CwrsCod UCASFfurf
Bydwreigiaeth (BMid) B720 Amser llawn
Dychwelyd i Ymarfer (dechrau Ebrill) (NonDegree) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Ffisiotherapi (BSc) B162 Amser llawn
Modiwl Unigol (lefel gradd) (dechrau mis Ionawr) (BSc) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Modiwl Unigol (lefel gradd) (dechrau mis Medi) (BSc) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Nyrsio Iechyd Meddwl (BN) B761 Amser llawn
Nyrsio Iechyd Meddwl (BN) B760 Amser llawn
Nyrsio Oedolion (BN) B741 Amser llawn
Nyrsio Oedolion (BN) B740 Amser llawn
Nyrsio Plant (BN) B730 Amser llawn
Radiograffeg a Delweddu Diagnostig (BSc) B823 Amser llawn
Radiotherapi ac Oncoleg (BSc) B824 Amser llawn
Therapi Galwedigaethol (BSc) B921 Amser llawn
Ymarfer Adran Llawdriniaethol (Sesiynol) (BSc) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Ymarfer Cynorthwyydd Radiograffig (Delweddu Clinigol) (CertHE) Mynediad uniongyrchol Amser llawn
Ymarfer Cynorthwyydd Radiograffig (Mamograffeg Sgrinio) (CertHE) Mynediad uniongyrchol Amser llawn
Ymarfer Mewndriniaethol ac Amdriniaethol (BSc) Mynediad uniongyrchol Amser llawn
Ymarfer Mewndriniaethol ac Amdriniaethol (BSc) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Ymarfer Mewndriniaethol ac Amdriniaethol (Anaesthesia) (BSc) Mynediad uniongyrchol Amser llawn
Ymarfer yr Adran Weithredu (BSc) B992 Amser llawn