Ewch i’r prif gynnwys

Cefnogi dysgu

Gydag 1.3m o lyfrau, rhwydwaith TG cyflym a diwifr, cyfleusterau astudio pwrpasol, rydym yn sicrhau bod gennych bopeth sydd ei angen arnoch i gefnogi eich dysgu.

Dosbarthiadau Sgiliau Academaidd

Cyfres o ddosbarthiadau i helpu myfyrwyr israddedig i gael y graddau gorau posibl.

Llyfrgelloedd

Gyda thros 3,000 o fannau astudio mewn llyfrgelloedd ac ystafelloedd TG cyfleus a mynediad Wi-Fi eang, mae man astudio cyfforddus ar garreg y drws.

Gwasanaethau technoleg gwybodaeth

Mae ystafelloedd cyfrifiadurol a mynediad Di-wifr ar draws y ddau gampws, yn ogystal â chlinigau TG, siop i brynu, atgyweirio neu i rentu cyfrifiaduron a mwy.

Cyfleusterau ôl-raddedig

Yn cefnogi ein Hysgolion Academaidd drwy gynnig adnoddau ychwanegol o gyfleusterau astudio a chymdeithasol, yn ogystal â gweithdai a digwyddiadau ar gyfer myfyrwyr.