Ewch i’r prif gynnwys

Tîm Bywyd Preswylfeydd

Mae’r Tîm Bywyd Preswylfeydd yn ymrwymedig i wella eich profiad myfyrwyr. Yn helpu i greu cymuned o fewn preswylfeydd lle rydych yn teimlo ymdeimlad o berthyn a chynhwysiant.

Mae Cydlynwyr Bywyd Preswylfeydd a Chynorthwywyr Bywyd Preswylfeydd yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chefnogi a Lles Myfyrwyr, Rheoli Preswylfeydd a’ch Undeb Myfyrwyr.

Mae’r tîm yn eich annog i rannu eich profiadau a chael mynediad at wasanaethau cefnogi safonol i’ch helpu chi i wneud y mwyaf o’ch bywyd myfyrwyr a chyflawni eich nodau a dyheadau personol.

Dewch o hyd i ni ar Instagram a gweld dros eich hun sut rydym yn cefnogi myfyrwyr mewn llety'r Brifysgol.

Eich amser ym mhreswylfeydd

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau eich bod yn cael yr amser gorau posib ym mhreswylfeydd a byddwn yn gweithio gyda chi a’ch cyd fyfyrwyr i:

 • ddarparu croeso cynnes ac annog pontio llyfn i’r Brifysgol
 • adeiladu cymuned yn canolbwyntio ar ddiwylliant sy’n rhoi teimlad o berthyn a chynhwysiant
 • dod â myfyrwyr ynghyd drwy ddigwyddiadau sy’n gwella eich dysgu a sgiliau, darparu cefnogaeth ymarferol i’ch bywyd myfyrwyr, yn ogystal â gweithgareddau cymdeithasol a diwylliannol.
 • hyrwyddo ymddygiadau byw cadarnhaol a mynd i’r afael ag ymddygiad amhriodol
 • hyrwyddo cefnogaeth cymheiriaid a chyfeirio at gefnogaeth arbenigol
 • adnabod a chefnogi myfyrwyr sy’n agored i niwed a rheoli sefyllfaoedd mewn argyfwng.
 • cysylltu’r profiad dysgu a byw.

Ymuno mewn gweithgareddau

Os ydych yn byw mewn llety'r Brifysgol gallwch ymuno â ni ar gyfer gweithgareddau diddorol a gwybodus.

 • dathliadau gwyliau byd-eang gan gynnwys Calan Gaeaf, Diolchgarwch, Nadolig, a'r Flwyddyn Newydd Tsieinëeg
 • gweithdy sgiliau bywyd gan gynnwys sut i goginio, cyllideb a byw'n gymunedol
 • seisynau galw heibio ar draws neuaddau ar gyfer cefnogaeth cymheiriad, cyngor a paned o de cyfeillgar
 • ymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth
 • datblygu cymunedau neuadd i gynrychioli eich llais myfyriwr
 • cyfleoedd i ddatblygu eich angerddau personol gyda sgiliau, gwersi a hyfforddi ymarferol

Cysylltwch â ni

Tîm Bywyd Preswylfeydd