Ewch i’r prif gynnwys

Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol

Rydym yn ymroddedig i les myfyrwyr rhyngwladol.

Mae ein gwasanaeth Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol yn cynnig arweiniad a gwybodaeth i fyfyrwyr rhyngwladol ar amrywiaeth eang o faterion nad ydynt yn academaidd, gan gynnwys:

 • digwyddiadau ymsefydlu a gweithgareddau i helpu myfyrwyr rhyngwladol i ymgartrefu i fywyd ym Mhrifysgol Caerdydd a’r DU yn fwy cyffredinol
 • lles a materion rhyngwladol
 • cymorth i fyfyrwyr ag anableddau
 • cefnogaeth i fyfyrwyr ynglŷn â mewnfudo:
  • cymorth gyda cheisiadau i ymestyn fisa myfyriwr (a dibynyddion) Haen 4
  • rheoliadau cyflogaeth i fyfyrwyr rhyngwladol wrth astudio
  • goblygiadau newid astudiaethau (er enghraifft tynnu nôl, gohirio astudiaethau)
  • opsiynau fisa gwaith i fyfyrwyr rhyngwladol ar ôl bod yn fyfyriwr.

Cysylltu

Ymholiadau Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol

Contact us through Student Connect