Ewch i’r prif gynnwys

Chwaraeon a hamdden

Last updated: 15/11/2023 09:04

Gwyliwch y fideo ar YouTube.

Beth bynnag eich lefel gallu neu ymrwymiad rydym yn darparu amrywiaeth eang o gyfleoedd i chi.

Cewch gyfle i gymryd rhan mewn chwaraeon elît a hamdden, ar draws ein pedair prif ganolfan o fewn y campws.

Mae gennym dros 60 o glybiau i gymryd rhan ynddynt, yn amrywio o chwaraeon traddodiadol (fel rygbi a chriced) i grefftau ymladd, chwaraeon moduro a chwaraeon dŵr. Mae gennym hefyd, Rhaglen Perfformiad Uchel sy’n darparu cefnogaeth i fyfyrwyr sy’n athletwyr, a gydnabyddir bod ganddynt botensial.

Clybiau chwaraeon

Dymae’r cyfle i gymryd rhan mewn mwy na 60 o glybiau chwaraeon. Mae llawer o’r rhain yn cystadlu yng nghystadleuaeth BUCS a chystadlaethau cenedlaethol.

Chwaraeon perfformiad

Mae ein rhaglenni perfformiad yn galluogi myfyrwyr sy’n athletwyr i barhau â’u gyrfaoedd chwaraeon ynghyd â'u haddysg.

Cyfleusterau chwaraeon

Our sports facilities are located on four sites across both campuses and include a training village, swimming pool, fitness and squash centre and 33-acre sports fields.

Lleoliadau chwaraeon

Mae chwaraeon yn rhan fawr o ddiwylliant Caerdydd ac yn boblogaidd iawn gan fyfyrwyr lleol a thramor.

Antur

Os ydych yn mwynhau dianc o’r ddinas, mae Caerdydd yn ddewis perffaith fel lleoliad astudio dramor.