Ewch i’r prif gynnwys

Chwaraeon

Gwyliwch y fideo ar YouTube.

Beth bynnag eich lefel gallu neu ymrwymiad rydym yn darparu amrywiaeth eang o gyfleoedd i chi.

Cewch gyfle i gymryd rhan mewn chwaraeon elît a hamdden, ar draws ein pedair prif ganolfan o fewn y campws.

Mae gennym dros 60 o glybiau i ddynion ac i fenywod i gymryd rhan ynddynt, yn amrywio o chwaraeon traddodiadol (fel rygbi a chriced) i grefftau ymladd, chwaraeon moduro a chwaraeon dŵr. Mae gennym hefyd, Rhaglen Perfformiad Uchel sy’n darparu cefnogaeth i fyfyrwyr sy’n athletwyr, a gydnabyddir bod ganddynt botensial.

Clybiau Chwaraeon

Mae gennym dros 60 o glybiau chwaraeon, gyda nifer ohonynt yn cystadlu yn BUCS a chystadlaethau cenedlaethol.

Chwaraeon perfformiad

Mae ein rhaglenni perfformiad yn galluogi myfyrwyr sy’n athletwyr i barhau â’u gyrfaoedd chwaraeon ynghyd â'u haddysg.

Cyfleusterau Chwaraeon

Lleolir ein cyfleusterau chwaraeon ar bedwar safle ar draws y ddau gampws ac maent yn cynnwys pentref hyfforddi, pwll nofio, canolfan ffitrwydd a sboncen a meysydd chwaraeon 33 erw.