Ewch i’r prif gynnwys

Trochi yn niwylliant Cymraeg Caerdydd

Mae'r Gymraeg yn unigryw i Gymru ac wrth galon popeth a wnawn yn ein Prifysgol. Byddwch yn gweld ac yn clywed y Gymraeg ar y campws a ledled y ddinas.

Credwn fod y Gymraeg yn perthyn i bawb sy'n astudio, yn gweithio ac yn byw yma.

Mae'r Gymraeg, fel iaith swyddogol Cymru, yn rhan hollbwysig o'n hunaniaeth a'n cymunedau amrywiol. Mae'n perthyn i bawb sy'n astudio, yn gweithio ac yn byw yma.

Eich cartref chi

people

Rydym yn ddinas Gymreig

Mae gan y ddinas 36,735 o siaradwyr Cymraeg, 17 ysgol gynradd a 3 ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg

location

Rydym wrth galon y Gymru fodern

Mae ein dinas yn gartref i Senedd a Llywodraeth Cymru, BBC ac ITV Cymru Wales, Yr Urdd, a llawer o sefydliadau cenedlaethol eraill

star

Rydym yn dathlu Cymreictod

Rydym yn falch iawn o'n Cymreictod ac yn arddangos ein hangerdd trwy wyliau mawr fel Tafwyl a'r clwb Cymraeg, Clwb Ifor Bach

Dysgu Cymraeg

Nid yw'n hanfodol deall na siarad Cymraeg i fyw yma. Ond mae dysgu Cymraeg yn gallu:

  • cyfoethogi eich profiad yng Nghaerdydd
  • eich helpu i gael dealltwriaeth ddyfnach o Gymru, ei diwylliant, ei hanes a'i phobl

Gyda Dysgu Cymraeg Caerdydd, gallwch:

  • dechrau dysgu Cymraeg
  • gwella eich sgiliau Cymraeg

Gallwch hefyd ddysgu Cymraeg ochr yn ochr â dysgu ieithoedd eraill yn y Brifysgol.

Gwnewch gais i aros yn un o'n opsiynau llety i siaradwyr Cymraeg a dysgwyr i ymgolli yn yr iaith.

Cymdeithasu a diwylliant

Clwb Ifor Bach
Clwb Ifor Bach © Simon Ayre

Mae yma gymdeithasau Cymraeg ble medrwch ddod i adnabod myfyrwyr Cymraeg eraill. Bydd modiwl Dinesydd Caerdydd hefyd yn gyfle i adnabod siaradwyr Cymraeg eraill.

Byddwch yn clywed rhaglenni a cherddoriaeth Gymraeg ar Xpress Radio y myfyrwyr. Yn Gair Rhydd, papur newydd y myfyrwyr, byddwch yn darllen erthyglau Cymraeg yn adran Taf-Od.

Mae bywyd nos Caerdydd heb ei ail. Cewch ddawnsio neu wylio bandiau yng Nglwb Ifor Bach. Profwch ŵyl unigryw Tafwyl yng Nghastell Caerdydd bob mis Mehefin.

Cewch ymgeisio hefyd i fyw yn un o'r dewisiadau llety i fyfyrwyr Cymraeg.

Eich hawliau Cymraeg

Members of Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd

Fel priddinas ryngwladol mae Caerdydd yn unigryw. Hi yw canolfan llywodraeth a democratiaeth Cymru.

Mae'r Gymraeg yn iaith swyddogol ac mae gennych hawl i:

  • dderbyn gwasanaethau Cymraeg
  • astudio a byw bywyd trwy gyfrwng y Gymraeg

Pwrpas Academi Gymraeg Prifysgol Caerdydd yw cysylltu holl weithgareddau Cymraeg y brifysgol er mwyn cynnig profiad unigryw i'n holl fyfyrwyr dwyieithog.

Mae hawliau myfyrwyr Cymraeg hefyd yn cael eu cynrychioli gan:

Rhagor am y Gymraeg a bywyd yn y Brifysgol

Byw yng Nghaerdydd

Mae ein myfyrwyr yn gwirioni ar Gaerdydd. Beth sy’n gwneud y brifddinas mor ddeniadol?

Welsh students

Astudio yn y Gymraeg

Bydd astudio yn y Gymraeg yn ehangu eich gorwelion gyrfaol ac astudio tra hefyd yn eich cyflwyno i fyd newydd yn y brifysgol a thu hwnt

Welsh students

Cyrsiau cyfrwng Cymraeg

Mae gennym hyd at 80 o gyrsiau mewn 12 maes sydd ar gael yn rhannol neu'n gyfan gwbl yn y Gymraeg