Ewch i’r prif gynnwys

Trochi yn niwylliant Cymraeg Caerdydd

Mae'r Gymraeg yn ffynnu yng Nghaerdydd ac mae hi wrth galon y brifysgol. Mae cymuned fywiog o fyfyrwyr sy’n siarad Cymraeg yn astudio a byw yn y ddinas.

Mae Prifysgol Caerdydd yn rhan o ddinas fodern, fywiog, amlieithog ac amlddiwylliannol. Mae llawer o ieithoedd i'w clywed yma, a phob un yn rhan o natur groesawgar Caerdydd.

Credwn fod y Gymraeg yn perthyn i bawb sy'n byw yma.

Cymdeithasu a diwylliant

Clwb Ifor Bach
Clwb Ifor Bach © Simon Ayre

Mae yma gymdeithasau Cymraeg ble medrwch ddod i adnabod myfyrwyr Cymraeg eraill. Bydd modiwl Dinesydd Caerdydd hefyd yn gyfle i adnabod siaradwyr Cymraeg eraill.

Byddwch yn clywed rhaglenni a cherddoriaeth Gymraeg ar Xpress Radio y myfyrwyr. Yn Gair Rhydd, papur newydd y myfyrwyr, byddwch yn darllen erthyglau Cymraeg yn adran Taf-Od.

Mae bywyd nos Caerdydd heb ei ail. Cewch ddawnsio neu wylio bandiau yng Nglwb Ifor Bach. Profwch ŵyl unigryw Tafwyl yng Nghastell Caerdydd bob mis Mehefin.

Cewch ymgeisio hefyd i fyw yn un o'r dewisiadau llety i fyfyrwyr Cymraeg.

Eich hawliau Cymraeg

Members of Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd

Fel priddinas ryngwladol mae Caerdydd yn unigryw. Hi yw canolfan llywodraeth a democratiaeth Cymru.

Mae'r Gymraeg yn iaith swyddogol ac mae gennych hawl i:

  • dderbyn gwasanaethau Cymraeg
  • astudio a byw bywyd trwy gyfrwng y Gymraeg

Pwrpas Academi Gymraeg Prifysgol Caerdydd yw cysylltu holl weithgareddau Cymraeg y brifysgol er mwyn cynnig profiad unigryw i'n holl fyfyrwyr dwyieithog.

Mae hawliau myfyrwyr Cymraeg hefyd yn cael eu cynrychioli gan:

Rhagor am y Gymraeg a bywyd yn y brifysgol

Byw yng Nghaerdydd

Mae ein myfyrwyr yn gwirioni ar Gaerdydd. Beth sy’n gwneud y brifddinas mor ddeniadol?

2015 Creative Minds Scholarship winners

Astudio yn y Gymraeg

Bydd astudio yn y Gymraeg yn ehangu eich gorwelion gyrfaol ac astudio tra hefyd yn eich cyflwyno i fyd newydd yn y brifysgol a thu hwnt

Tiwtor yn Ysgol y Gymraeg

Cyrsiau cyfrwng Cymraeg

Mae gennym hyd at 80 o gyrsiau mewn 12 maes sydd ar gael yn rhannol neu'n gyfan gwbl yn y Gymraeg