Ewch i’r prif gynnwys

Trochi yn niwylliant Cymraeg Caerdydd

The Welsh language is unique to Wales and is at the heart of the university. You'll see and hear the Welsh language on campus and around the city itself.

Croeso! (That's Welsh for 'welcome'). We are a welcoming city.

Welsh, English and other international languages are at the heart of Cardiff's identity and diverse communities.

Our belief is that the Welsh language belongs to everyone who lives here.

Learn Welsh

Mae'r Gymraeg yn ffynnu yng Nghaerdydd ac mae hi wrth galon y brifysgol. Mae cymuned fywiog o fyfyrwyr sy’n siarad Cymraeg yn astudio a byw yn y ddinas.

Mae Prifysgol Caerdydd yn rhan o ddinas fodern, fywiog, amlieithog ac amlddiwylliannol. Mae llawer o ieithoedd i'w clywed yma, a phob un yn rhan o natur groesawgar Caerdydd.

Credwn fod y Gymraeg yn perthyn i bawb sy'n byw yma.

Cymdeithasu a diwylliant

Clwb Ifor Bach
Clwb Ifor Bach © Simon Ayre

Mae yma gymdeithasau Cymraeg ble medrwch ddod i adnabod myfyrwyr Cymraeg eraill. Bydd modiwl Dinesydd Caerdydd hefyd yn gyfle i adnabod siaradwyr Cymraeg eraill.

Byddwch yn clywed rhaglenni a cherddoriaeth Gymraeg ar Xpress Radio y myfyrwyr. Yn Gair Rhydd, papur newydd y myfyrwyr, byddwch yn darllen erthyglau Cymraeg yn adran Taf-Od.

Mae bywyd nos Caerdydd heb ei ail. Cewch ddawnsio neu wylio bandiau yng Nglwb Ifor Bach. Profwch ŵyl unigryw Tafwyl yng Nghastell Caerdydd bob mis Mehefin.

Cewch ymgeisio hefyd i fyw yn un o'r dewisiadau llety i fyfyrwyr Cymraeg.

Eich hawliau Cymraeg

Members of Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd

Fel priddinas ryngwladol mae Caerdydd yn unigryw. Hi yw canolfan llywodraeth a democratiaeth Cymru.

Mae'r Gymraeg yn iaith swyddogol ac mae gennych hawl i:

  • dderbyn gwasanaethau Cymraeg
  • astudio a byw bywyd trwy gyfrwng y Gymraeg

Pwrpas Academi Gymraeg Prifysgol Caerdydd yw cysylltu holl weithgareddau Cymraeg y brifysgol er mwyn cynnig profiad unigryw i'n holl fyfyrwyr dwyieithog.

Mae hawliau myfyrwyr Cymraeg hefyd yn cael eu cynrychioli gan:

Rhagor am y Gymraeg a bywyd yn y brifysgol

Byw yng Nghaerdydd

Mae ein myfyrwyr yn gwirioni ar Gaerdydd. Beth sy’n gwneud y brifddinas mor ddeniadol?

2015 Creative Minds Scholarship winners

Astudio yn y Gymraeg

Bydd astudio yn y Gymraeg yn ehangu eich gorwelion gyrfaol ac astudio tra hefyd yn eich cyflwyno i fyd newydd yn y brifysgol a thu hwnt

Tiwtor yn Ysgol y Gymraeg

Cyrsiau cyfrwng Cymraeg

Mae gennym hyd at 80 o gyrsiau mewn 12 maes sydd ar gael yn rhannol neu'n gyfan gwbl yn y Gymraeg