Ewch i’r prif gynnwys

Undeb y Myfyrwyr

Mae gan Gaerdydd un o’r undebau myfyrwyr gorau yn y DU o ran maint, safon a gweithgareddau, ac mae miliynau lawer o bunnoedd yn cael eu buddsoddi ynddo ar hyn o bryd.

The Complete University Guide 2017

Mae ein Hundeb Myfyrwyr ymhlith y tri gorau yn y DU, yn ôl Gwobrau Dewis y Myfyrwyr Whatuni 2019.

Mae ein Hundeb Myfyrwyr yn cael ei redeg gan fyfyrwyr, ar gyfer myfyrwyr. Mae’n gartref i gerddoriaeth byw, clybiau a chymdeithasau amrywiol ac yn cyflwyno amrywiaeth o weithgareddau cyffrous. Mae’r Undeb hefyd yn darparu gwasanaethau lles a chyngor i bob myfyriwr. Mae gan Undeb y Myfyrwyr nifer o allfeydd bwyd, siopau a hyd yn oed banc felly gallwch ddod o hyd i bopeth o dan yr un to!

Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd

Mae Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd (UMCC) yn Undeb o fewn Undeb y Myfyrwyr, sydd yn gyfrifol am gynrychioli myfyrwyr Cymraeg eu hiaith, dysgwyr ac unrhyw un arall sydd â diddordeb yn yr iaith a’r diwylliant Cymraeg yn ystod eu cyfnod ym Mhrifysgol Caerdydd.

Undeb Myfyrwyr

Clybiau a chymdeithasau

Mae gennym dros 200 o glybiau chwaraeon a chymdeithasau amrywiol.

The Skills Hub

Y Ganolfan Sgiliau

Yn eich helpu chi i ennill sgiliau a phrofiadau a fydd yn rhoi hwb i’ch CV

Y Plas

Lleoliadau a cherddoriaeth byw

O glybiau nos poblogaidd i fannau dysgu cymdeithasol, edrychwch ar yr holl sydd gennym

The Food Court

Y Cwrt Bwyd

Gyda nifer o lefydd bwyd, mae digon o ddewis i chi

Undeb y Myfyrwyr

Siopau a gwasanaethau ar y Llawr Gwaelod

Popeth sydd angen arnoch, ar un llawr

Cyfryngau'r Myfyrwyr

Cyfryngau Myfyrwyr

Rhowch gynnig ar weithio ar bapur newydd, cylchgrawn, radio neu orsafoedd teledu'r myfyrwyr.

Give it a Go

Rhoi cynnig arni

Os ydych eisiau cymryd rhan yn ag ychydig yn llai o ymrwymiad, yna efallai y bydd ein gweithgareddau Rhoi Cynnig Arni yn addas i chi.