Ewch i’r prif gynnwys

Undeb y Myfyrwyr

The Taf

Mae Undeb y Myfyrwyr yn gartref i adloniant byw, clybiau a chymdeithasau, yn ogystal ag amrywiaeth o weithgareddau cyffrous.

Fel rhan annibynnol o’r Brifysgol, dan arweiniad myfyrwyr, mae Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn cynrychioli myfyrwyr ac yn darparu amrywiaeth o wasanaethau amrywiol a chynhwysol a fydd yn cyfoethogi eich bywyd fel myfyriwr. Mae'r rhain yn cynnwys cyngor, hyfforddiant, datblygu sgiliau, cyfleoedd gwirfoddoli, cyflogaeth a gwasanaethau eraill sy'n hybu cynhwysiant, cyfeillgarwch a datblygiad personol.

Yn drydydd yn y DU (Whatuni Student Choice Awards 2020), mae'n cefnogi dros 200 o gymdeithasau myfyrwyr a 60 o glybiau chwaraeon sy'n brolio dros 10,000 o aelodau.

Mae gan Gaerdydd un o’r undebau myfyrwyrgorau yn y DU o ran maint, safon a gweithgareddau, ac mae miliynau lawer o bunnoedd yn cael eu buddsoddi ynddo ar hyn o bryd.

The Complete University Guide 2017