Undeb y Myfyrwyr

Mae gan Gaerdydd un o’r undebau myfyrwyr gorau yn y DU o ran maint, safon a gweithgareddau, ac mae miliynau lawer o bunnoedd yn cael eu buddsoddi ynddo ar hyn o bryd.

The Complete University Guide 2017

Yn ôl Which?, mae gennym Undeb Myfyrwyr sydd ymhlith y 4 undeb gorau yn y DU. Arolwg Myfyrwyr Prifysgol 2017.

Mae ein Hundeb Myfyrwyr yn cael ei redeg gan fyfyrwyr, ar gyfer myfyrwyr. Mae’n gartref i gerddoriaeth byw, clybiau a chymdeithasau amrywiol ac yn cyflwyno amrywiaeth o weithgareddau cyffrous. Mae’r Undeb hefyd yn darparu gwasanaethau lles a chyngor i bob myfyriwr. Mae gan Undeb y Myfyrwyr nifer o allfeydd bwyd, siopau a hyd yn oed banc felly gallwch ddod o hyd i bopeth o dan yr un to!

Undeb Myfyrwyr

Clybiau a chymdeithasau

Mae gennym dros 200 o glybiau chwaraeon a chymdeithasau amrywiol.

Undeb y Myfyrwyr 2

Swyddi a Sgiliau

Ymunwch â 1,000 o fyfyrwyr arall sydd yn rhoi eu hamser i helpu yn y gymuned.

Y Plas

Lleoliadau a chymdeithasu

Nosweithiau clwb poblogaidd, digwyddiadau cerddorol, clwb comedi a thafarn.

The Taf Students' Union

Ble i fwyta

Gyda phedair canolfan fwyd yn ogystal â siop yr Undeb, mae digon o ddewis ar eich cyfer.

Undeb y Myfyrwyr

Siopau a Gwasanaethau

Popeth rydych ei angen o dan un to – siopau, banc a hyd yn oed siop trin gwallt.

Cyfryngau'r Myfyrwyr

Cyfryngau Myfyrwyr

Rhowch gynnig ar weithio ar bapur newydd, cylchgrawn, radio neu orsafoedd teledu'r myfyrwyr.

Rhoi cynnig arni

Os ydych eisiau cymryd rhan yn ag ychydig yn llai o ymrwymiad, yna efallai y bydd ein gweithgareddau Rhoi Cynnig Arni yn addas i chi.