Ewch i’r prif gynnwys

Cyfrifiadura a Rheoli TG (MSc)

 • Hyd: 3 blynedd
 • Dull astudio: Rhan amser

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
conversion-course

Cwrs trosi

Cwrs trosi yw hwn. Nid oes angen gwybodaeth flaenorol na gradd benodol i'w astudio, ond bydd angen i chi ddangos diddordeb a dealltwriaeth o'r pwnc.

calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae'r rhaglen hon, sydd wedi'i chreu ar gyfer graddedigion sydd am symud i faes cyfrifiadura o ddisgyblaeth arall, yn rhoi i chi wybodaeth dechnegol eang a chyd-destun busnes cadarn ar gyfer rheoli systemau TG.

Designed for graduates who want to move into computing from another discipline, the MSc Computing and IT Management provides you with a broad technical knowledge and a sound business context for managing IT systems.

Through this course you will learn the skills needed to develop business applications through a fundamental understanding of software and web development, e-commerce and database management. You will also gain an understanding of the professional skills required to lead IT managers by working as a part of a team on a business change project.

You will have the option of learning about new and emerging technologies, such as cloud computing, that are radically changing the opportunities and threats for the provision of IT systems. You may also opt for human-centric computing which focuses on defining and delivering effective information systems from a human-centric perspective. You also have the option of learning the knowledge and skills required to create interactive visualisations and explanations of data.

On successful completion of the taught phase you will move to the dissertation phase. This provides the opportunity of developing your research skills and applying technical and management concepts and techniques to solve a complex computing problem.

This three-year course offers a balanced combination of theory and practice, and can serve either as preparation for a career as an IT professional, doctoral research, or as a self-contained advanced qualification in its own right.

Nodweddion unigryw

The distinctive features of this course include:

 • The opportunity to undertake a conversion course in Computing and IT.
 • Provides an intensive course specifically designed for those who wish to move into computing and IT management from another discipline.
 • A course which is professionally accredited by the BCS, the Chartered Institute for IT.
 • The opportunity to learn the technical knowledge and skills needed to develop business applications.
 • Working in a team on a business change project to develop IT management skills.
 • The facility to tailor the course to your interests by the selection of an advanced option module.
 • You will be provided with a laptop during induction week that will remain with you throughout the duration of the course.

Achrediadau

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Ein hymchwil amlddisgyblaeth sy'n rhoi ffurf i'n rhaglenni gradd, ac yn eu gwneud yn berthnasol i gyflogwyr heddiw, gan eu gosod mewn sefyllfa dda i fanteisio ar ddatblygiadau yfory.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4812
 • MarkerFfordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG

Meini prawf derbyn

Cwrs trosi yw hwn. Mae cyrsiau trosi yn eich galluogi i astudio pwnc nad yw'n gysylltiedig â'ch gradd israddedig neu'ch gyrfa bresennol, a'ch cefnogi gyda newid gyrfa. Nid oes angen gwybodaeth na gradd flaenorol yn y pwnc.

Academic requirements: 

Typically, you will need to have either: 

 • a 2:2 honours degree in a subject other than computing, or an equivalent international degree
 • a university-recognised equivalent academic qualification in a subject other than computing
 • or relevant professional experience evidenced by a reference. 

English Language requirements: 

IELTS with an overall score of 6.5 with 5.5 in all subskills, or an accepted equivalent.

Other essential requirements: 

You may choose to supplement your application with:

 • a detailed CV
 • or any other supporting material you may consider to be appropriate.

Application deadline: 

We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process:

We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

You will study core modules to a total of 160 credits, with an optional module worth 20 credits. Students will also undertake an individual project and dissertation. The breakdown is as follows:

 • Year 1: 60 credits core modules.
 • Year 2: 40 credits core modules, 20 credits optional module.
 • Year 3: 60 credits core module.

This is a part-time course undertaken over three calendar years. It is also available as a full-time course over one year, and with placement.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Blwyddyn un

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Computational ThinkingCMT11910 credydau
Fundamentals of ProgrammingCMT12030 credydau
Databases and ModellingCMT22020 credydau

Blwyddyn dau

Blwyddyn tri

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

The School of Computer Science and Informatics has a strong and active research culture which informs and directs our teaching. We are committed to providing teaching of the highest standard and received an excellent report in the most recent Quality Assurance Agency (QAA) review.

A diverse range of teaching and learning styles are used throughout the MSc in Computing and IT Management. Students will attend lectures, participate in seminars, workshops and tutorials, and carry out practical and laboratory work.

Students obtain support materials usually via Learning Central (Cardiff University’s Virtual Learning Environment).

Students will also undertake a project and independent study to enable them to complete their dissertation. Dissertation topics may be suggested by the student or chosen from a list of options proposed by academic staff reflecting their current interest.

Sut y caf fy asesu?

The taught modules within the courses are assessed through examinations and a wide range of in-course assessments, such as written reports, extended essays, practical assignments and oral presentations.

The individual project and dissertation will enable students to demonstrate their ability to build upon and exploit knowledge and skills gained to exhibit critical and original thinking based on a period of independent study and learning. 

Sut y caf fy nghefnogi?

As a School, we pride ourselves on providing a supportive environment in which we are able to help and encourage our students.

All students are allocated a personal tutor who will monitor your progress throughout your time at university and will support you in your personal development planning. You will see your Personal Tutor at least once each semester.

Our Senior Personal Tutor can also advise and respond to any personal matters as they arise. The School also has a formal student-staff panel to discuss topics or issues of mutual interest.

Feedback

Feedback on coursework may be provided via written comments on work submitted, by provision of ‘model’ answers and/or through discussion in contact sessions.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Students will acquire and develop a range of valuable skills, both those which are discipline specific and more generic ‘employability skills’, such as being able to:

 • Critically analyse and evaluate current issues in the application of computing.
 • Clearly communicate ideas, principles and theories by oral, written, diagrammatic and practical means.
 • Demonstrate self-direction, initiative, professionalism, critical judgement and planning skills in tackling and solving computing problems using appropriate technologies.
 • Design, using appropriate tools, a simple information system or selected part of a larger system.
 • Apply technical and management concepts and techniques to the solution of computing problems.
 • Develop a number of valuable research skills through completion of the dissertation.

Furthermore, graduates will be expected to demonstrate:

 • A systematic understanding of general computing concepts, both theoretical and practical.
 • Understanding of the nature of organisations and their use of information for business purposes.
 • Understanding of the methods, techniques, and tools available to specify, design, implement and manage computer-based systems for organisations.
 • Understanding of the principles and characteristics of computer and communications hardware and software and of how these support the development of computer systems.
 • Critical awareness of current trends in selected research areas of computing, and discuss their contribution to developing computer-based systems.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Oherwydd hyd y rhaglen hon, dim ond myfyrwyr sy'n dod o Gymru a'r UE sy'n bodloni’r gofynion preswylio (mae myfyrwyr sy'n dod o Loegr wedi'u heithrio) sy'n gymwys i gael benthyciad ôl-raddedig. Rhagor o wybodaeth am gymhwysedd ar gyfer benthyciadau Llywodraeth y DU i Ôl-raddedigion.

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £5,100 Dim
Blwyddyn dau £5,100 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £12,475 £1,000
Blwyddyn dau £12,475 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Ni fydd angen unrhyw gyfarpar penodol.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae graddedigion diweddar o'r cwrs MSc Cyfrifiadura a Rheoli TG wedi cael gwaith mewn rolau megis dadansoddwyr systemau a busnes, profwyr sicrhau ansawdd, ymgynghorwyr TG a rheolwyr prosiect.

Mae graddedigion yn cael eu cyflogi gan sefydliadau o bob maint yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Cyfrifiadureg , Rheoli


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.