Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

A man wearing a suit looking at the camera

Llwyddiant ... cyllid yr UE ar gyfer prosiect newydd ar dwyllwybodaeth

17 Ebrill 2024

Athro Prifysgol Caerdydd yn sicrhau mwy na £250k mewn cyllid ymchwil.

Awyrlun o afon yn troelli trwy dirwedd

Cyllid i fynd i'r afael â heriau sy'n wynebu cymunedau gwledig Cymru

20 Chwefror 2024

Gobeithion am ddyfodol cynhwysol a chynaliadwy

A woman and a man smiling for a photograph

Cymrawd gwadd Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol wedi derbyn OBE

14 Chwefror 2024

A Distinguished Visiting Fellow has been awarded an OBE.

Gwraig yn dal llyfr

Deall Profiadau Merched a Menywod Du Prydeinig yn System Addysg Lloegr

1 Chwefror 2024

Mae academydd yn gobeithio y bydd yr ymchwil yn grymuso grŵp sydd wedi cael ei ddiystyru ac mae’n galw am drawsnewid y system addysg

A representation of artificial intelligence

Newydd ar gyfer 2024: Cymdeithaseg (MSc)

8 Ionawr 2024

The School of Social Sciences is introducing a new master’s degree

A decorated Christmas tree

Staff Prifysgol Caerdydd yn treulio Dydd Nadolig yn gwirfoddoli gyda phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal

21 Rhagfyr 2023

Staff Prifysgol Caerdydd yn treulio Dydd Nadolig yn gwirfoddoli gyda phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal

Family playing in forest

Problemau emosiynol ymysg pobl ifanc wedi bod ar gynnydd chwim, hyd yn oed cyn y pandemig

20 Rhagfyr 2023

Mae ymchwil yn dangos cynnydd sylweddol yn y gyfran sy'n profi symptomau emosiynol ymhlith pobl ifanc yng Nghymru yn y blynyddoedd yn union cyn y pandemig.

merched yn defnyddio ffôn clyfar gyda'u gilydd

Mae 48% o blant oedran cynradd yng Nghymru’n defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn rheolaidd, yn ôl adroddiad

12 Hydref 2023

Mae’r Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion wedi ehangu ei waith er mwyn rhoi darlun cliriach o fathau o ymddygiad iechyd o blentyndod i'r glasoed

Man smiling

Penodi cyfarwyddwr canolfan ymchwil newydd Prifysgol Caerdydd

2 Hydref 2023

Mae cyfarwyddwr wedi cael ei benodi mewn canolfan ymchwil newydd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Golygfa o'r ochr sy’n dangos menyw ifanc yn edrych i ffwrdd wrth y ffenestr a hithau’n eistedd ar soffa gartref

Atal hunanladdiad ymhlith pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal

11 Medi 2023

Mae’r academydd wedi ennill un o Gymrodoriaethau Churchill mawr eu bri i ymchwilio i’r ffordd y mae gwledydd eraill yn mynd i'r afael â'r pwnc