Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Athrawes yn eistedd ar y llawr gyda'i dosbarth

Canllawiau ymarferol i helpu ysgolion i fanteisio ar effaith mentrau addysgol

23 Gorffennaf 2024

Adolygiad o ymchwil gyfredol yn rhoi cipolwg newydd i athrawon

A man's hands

Treial i atal aildroseddu ym maes cam-drin partner ymhlith dynion sy’n camddefnyddio sylweddau

22 Gorffennaf 2024

Menywod yng Nghymru sydd wedi’u cam-drin gan bartner yn cynnig gwybodaeth ar gyfer prosiect

National Assembly & Pier head building

Mae Athro o Brifysgol Caerdydd yn cyfrannu at ddatblygiad Strategaeth Tlodi Plant Llywodraeth Cymru

11 Gorffennaf 2024

Penodi athro Prifysgol Caerdydd i ddarparu adolygiad arbenigol o Strategaeth Tlodi Plant Llywodraeth Cymru.

Man smiling

Myfyriwr PhD o Brifysgol Caerdydd wedi'i benodi'n aelod o goleg cyntaf o’i fath i arbenigwyr ar yr amgylchedd

3 Mehefin 2024

Mae myfyriwr PhD o Brifysgol Caerdydd wedi'i benodi'n aelod o Swyddfa Diogelu'r Amgylchedd (OEP).

Entrepreneuriaid ifanc yn llwyddo yn 14eg Seremoni Wobrwyo flynyddol Cychwyn Busnes a Chwmnïau Llawrydd y Myfyrwyr

29 Mai 2024

Mae pob un o’r deuddeg entrepreneur ifanc yn ennill cyfran o'r wobr gwerth £18,000.

A man smiling at the camera on a blank background

Penodi Darllenydd o Brifysgol Caerdydd yn aelod o fwrdd rheoleiddiwr gofal cymdeithasol Cymru

28 Mai 2024

Cardiff University Reader appointed as board member at Wales’ social care regulator

Fflagiau stryd yn y Gelli Gandryll yn ystod yr ŵyl

Academyddion i rannu eu hymchwil yng Ngŵyl y Gelli

21 Mai 2024

Cynhelir sgyrsiau yn y dathliad blynyddol hwn o lenyddiaeth a'r celfyddydau

Man standing near fire

Tîm ymchwil Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol yn chwarae rhan wrth gyrraedd targed allyriadau sero net rhyngwladol

29 Ebrill 2024

Mae ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd yn arwain ar brosiect ALCHIMIA a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd.

Mother and daughter sitting back to back

Astudiaeth yn amlygu’r anghydraddoldebau rhwng menywod a dynion o ran y siawns y bydd eu plant yn cael eu rhoi mewn gofal

23 Ebrill 2024

Astudiaeth yn amlygu’r anghydraddoldebau rhwng menywod a dynion o ran y siawns y bydd eu plant yn cael eu rhoi mewn gofal

Llaw yn troi thermostat

Yn ôl casgliadau gwaith ymchwil, mae angen mwy o gefnogaeth i helpu deiliaid cartrefi i symud tuag at defnyddio ynni gwyrdd

23 Ebrill 2024

Mae teimladau o straen ac ansefydlogrwydd ariannol yn ei gwneud hi'n anodd i bobl feddwl am newid yn ymarferol