Ewch i’r prif gynnwys

Doethuriaethau Uwch

Mae Doethuriaethau Uwch yn ddyfarniadau a enillir yn y Brifysgol, sy'n cael eu dyfarnu i gydnabod rhagoriaeth o ran ysgolheictod academaidd, gyda thystiolaeth yn sgîl cyflwyno cyhoeddiadau.

Ymdrinnir â'r meini prawf ar gyfer dyfarnu, cymhwysedd ymgeiswyr, a'r broses ymgeisio ac asesu yn Rheoliadau'r Brifysgol ar gyfer Doethuriaethau Uwch a'r Gweithdrefnau ar gyfer Cymhwyso, Cyflwyno ac Asesu Doethuriaethau Uwch.

Gellir gwneud ceisiadau ar unrhyw adeg o'r flwyddyn.

Rheoliadau ar gyfer Doethuriaethau Uwch

Rheolau Doethuriaethau Uwch Prifysgol Caerdydd

Gweithdrefnau ar gyfer Gwneud Cais, Cyflwyno ac Asesu Doethuriaethau Uwch

Gweithdrefnau ymgeisio, cyflwyno ac asesu ar gyfer doethuriaethau uwch

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth, neu i ofyn am ffurflen gais, cysylltwch â'r Gofrestrfa (Ansawdd a Gweithrediadau Ôl-raddedig):

Tîm Gweithrediadau ac Ansawdd Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig