Ewch i’r prif gynnwys

Hygyrchedd adeiladau

Rydym yn diwygio a gwella ein hadeiladau presennol yn barhaus er mwyn gwella hygyrchedd.

Mae nifer o adeiladau'r brifysgol yn hen iawn ac wedi eu hadeiladu'n gynnar yn yr ugeinfed ganrif. Yn anffodus, nid oeddent wedi eu hadeiladu i fod yn hygyrch. Mae adeiladau'r brifysgol wedi'u gwasgaru trwy'r ddinas felly efallai bydd angen i chi deithio ychydig rhyngddynt.

Rydym yn gweithio ar ddatblygu ein gwybodaeth am hygyrchedd y campws. Os nad yw adeilad rydych yn dymuno cael mynediad iddo wedi'i restru, cysylltwch â ni.

Hygyrchedd campws

Campws Parc Cathays

Campws Parc Cathays

Gwybodaeth hygyrchedd ar gyfer adeiladau ar ein campws Parc Cathays.

Campws Parc y Mynydd Bychan

Campws Parc y Mynydd Bychan

Gwybodaeth hygyrchedd ar gyfer adeiladau ar ein campws Parc y Mynydd Bychan.

Ymholiadau

Os ydych yn cael anawsterau yn cael mynediad i ardaloedd Prifysgol Caerdydd, cysylltwch â ni:

Hygyrchedd ystadau