Ewch i’r prif gynnwys

Cysylltu i rwydwaith TG y Brifysgol

Mae ein rhwydwaith diwifr ar y campws ar gael yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr ar ôl cofrestru.

Os ydych yn fyfyriwr newydd neud os oes gennych ddyfais symudol newydd, bydd angen i chi eu cofrestru i ddefnyddio rhwydwaith Wifi Prifysgol Caerdydd, ‘eduroam’.

Gall fyfyrwyr sy'n byw ym mhreswylfeydd y Brifysgol hefyd gysylltu â ResLAN (Rhwydwaith Ardal Lleol Preswylfeydd), sy'n darparu cysylltiadau gwifr a di-wifr.

Unwaith eich bod wedi cofrestru byddwch yn cael mynediad at mewnrwyd y myfyrwyr, lle gallwch weld gwybodaeth manwl am gysylltu â WiFi y Brifysgol a ResLAN.

Darllenwch ein Rheoliadau TG sy’n gymwys i bob myfyriwr.

Ar ôl cofrestru gallwch gael mynediad at amrywiaeth o gefnogaeth TG, offer ac adnoddau i'ch helpu gyda'ch astudiaethau, gan gynnwys mynediad am ddim at feddalwedd gwrth-firws a thanysgrifiad am ddim i Microsoft Office wrth astudio yma.