Ewch i’r prif gynnwys

Cysylltu i rwydwaith TG y Brifysgol

Os ydych chi'n fyfyriwr newydd neu os oes gennych ddyfais heb ei gofrestru, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn rhag-drefnu'ch holl ddyfeisiau diwifr i ddefnyddio eduroam cyn i chi gyrraedd. Felly, pan gyrhaeddwch chi, bydd y Wi-Fi yn gweithio'n syth.

Os ydych chi eisoes ar y campws, dilynwch y cyfarwyddiadau ar y campws ar gyfer gosod eich dyfais.

Mae ein rhwydwaith diwifr (eduroam) ar gael yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr ar ôl ymrestru.

Mae'r rhwydwaith ddiwifr ar gael yn holl adeiladau'r Brifysgol, Preswylfeydd y Brifysgol a’r rhan fwyaf o safleoedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Os ydych yn fyfyriwr newydd neu os oes gennych ddyfais heb ei gofrestru, rydym yn argymell eich bod yn cynffurfweddu eich holl ddyfeisiadau di-wifr cyn i chi gyrraedd i ddefnyddio eduroam. Felly, pan fyddwch yn cyrraedd bydd y Wi-Fi yn gweithio.

Ar ôl i chi ymrestru bydd gennych fynediad at fewnrwyd y myfyrwyr, lle y gallwch ddod o hyd i wybodaeth fanwl am gysylltu dyfeisiadau i wasanaeth Wi-Fi eduroam. Mae meddalwedd gwrth-firws hefyd ar gael yn rhad ac am ddim gan TG y Brifysgol. Bydd y manylion ar dudalennau’r fewnrwyd pan fyddwch yn ymrestru.

Os ydych yn dymuno cysylltu consol gemau i’r rhwydwaith, cysylltwch â Chymdeithas Gemau Caerdydd.

Darllenwch ein rheoliadau TG, sy’n berthnasol i bob myfyriwr.

Ar ôl cofrestru, bydd gennych fynediad at ystod o gymorth ac adnoddau TG i’ch helpu i astudio, gan gynnwys mynediad at feddalwedd gwrth-firws a thanysgrifiad am ddim i Microsoft Office tra byddwch yn astudio.

Cyn-ffurfweddu eich dyfais ar gyfer eduroam

Cyn i chi gyrraedd y campws, gallwch baratoi eich dyfais i gysylltu ag eduroam, sef rhwydwaith diwifr y Brifysgol pan fyddwch yn cyrraedd.

Bydd eich dyfais wedyn yn cysylltu ag eduroam yn syth pan fyddwch yn cyrraedd y campws.

 1. Gwnewch yn siŵr bod eich dyfais Android yn rhedeg y fersiwn fwyaf diweddar o’r feddalwedd sydd ar gael.
 2. Dylech ‘anghofio’ y proffiliau eduroam a CU-Wireless di-wifr cyfredol o restr y rhwydweithiau sydd ar gael. Cewch hyd i’r rhain o dan Gosodiadau > WiFi.
 3. Cysylltu â’r rhyngrwyd
 4. Dadosodwch y rhaglenni canlynol o’ch dyfais os ydynt yn bodoli: QuickConnect: eduroamCAT Ruckus Cloudpath ac Arris Company
 5. Ailddechreuwch eich dyfais a chysylltu â rhwydwaith diwifr sydd ar gael.
 6. Agorwch eich siop apiau (Google Play Store/Amazon Appstore) a chwilio am eduroam CAT, gosod y rhaglen a’i hagor
 7. Bydd eduroam CAT yn eich annog i ddefnyddio lleoliad eich dyfais, cliciwch Caniatáu (caniatáu pan fyddwch yn defnyddio’r ap yn unig).
 8. Sicrhewch fod yr opsiwn chwilio â llaw ymlaen ar waelod y sgrîn a nodi ‘Prifysgol Caerdydd’ yn y blwch chwilio, yna dewis ffurfweddiad Prifysgol Caerdydd.
 9. Bydd eduroam CAT yn gofyn am ganiatâd i gyrchu lluniau, cyfryngau a dyfeisiau eraill. Dewiswch Caniatáu. Mae angen hyn i ganiatáu i'r rhaglen i gadw proffil Prifysgol Caerdydd a'r tystysgrifau angenrheidiol ar eich dyfais.
 10. Dewiswch Gosod ar dudalen crynodeb y ffeil Ffurfweddu.
 11. Os gofynnir i chi wneud hynny, dewiswch ‘yes’ ar yr awgrym nesaf – fel arall nodwch enw defnyddiwr eich cyfrif Prifysgol ac yna @caerdydd.ac.uk – er enghraifft C12345@caerdydd.ac.uk pan ofynnir i chi wneud hynny. Dyma eich enw defnyddiwr gyda ‘@caerdydd.ac.uk’ ac NID eich cyfeiriad ebost.
 12. Bydd y ddyfais yn gosod proffil a thystysgrifau diweddaraf Prifysgol Caerdydd.
 13. Gallwch gau rhaglen eduroam CAT nawr - Byddwch yn gallu cysylltu ag unrhyw wasanaeth Wi-Fi sy’n gydnaws ac eduroam

Canllaw fideo ar gyfer Android

 1. Cysylltwch â’r rhyngrwyd gan ddefnyddio porwr Safari
 2. Agorwch borwr gwe a nodi “https://cat.eduroam.org/” â llaw
 3. Dewiswch osodwr eduroam
 4. Chwiliwch am Brifysgol Caerdydd a’i dewis
 5. Dewiswch Apple iOS Mobile Device a lawrlwytho gosodwr eduroam Prifysgol Caerdydd
 6. Ar ôl dewis dyfeisiau symudol Apple iOS, bydd y ffôn yn gofyn am fynediad. Dewiswch Caniatáu a chau’r neges cadarnhau Lawrlwytho Proffil.
 7. Ewch i Gosodiadau a dewis y tab Lawrlwytho Proffil, gan nodi cyfrinair eich dyfais i osod y proffil a lawrlwythwyd.
 8. Rhowch eich caniatâd a dewis nesaf. Mewnbynnwch eich enw defnyddiwr ac yna @cardiff.ac.uk (Er enghraifft C123456@cardiff.ac.uk – sylwch nad eich cyfeiriad e-bost yw hwn) a rhowch eich cyfrinair.
 9. Dewiswch Gosod a bydd y broses osod yn dechrau ac yn cwblhau.
 10. Byddwch yn gallu cysylltu ag unrhyw wasanaeth Wi-Fi eduroam. Cewch hyd i’r proffil eduroam a osodwyd yn Gosodiadau > Cyffredinol > Proffil
 1. Cysylltu â’r rhyngrwyd
 2. Agorwch borwr gwe a nodi https://cat.eduroam.org/ â llaw
 3. Dewiswch osodwr eduroam
 4. Chwiliwch am Brifysgol Caerdydd a’i dewis
 5. Dewiswch a lawrlwythwch osodwr eduroam Prifysgol Caerdydd
 6. Pan gewch y neges ‘Gosod eduroam?’, dewiswch Parhau
 7. Pan gewch y neges ‘Ydych chi’n siŵr?’ dewiswch Parhau
 8. Mewnbynnwch eich enw defnyddiwr ac yna @caerdydd.ac.uk (Er enghraifft C123456@caerdydd.ac.uk – sylwch nad eich cyfeiriad e-bost yw hwn) a rhowch eich cyfrinair.
 9. Dewiswch Gosod a bydd y broses osod yn dechrau ac yn cwblhau.
 10. Pan gewch y neges ‘Ydych chi’n siŵr?’ dewiswch Gosod. Efallai y gofynnir i chi nodi cyfrinair lleol eich MAC i gadarnhau’r gosodiad.
 11. Bydd y broses osod yn cwblhau.
 12. Byddwch chi'n gallu cysylltu ag unrhyw wasanaeth Wi-Fi eduroam gan ddefnyddio eicon y Maes Awyr yn y bar dewislen uchaf
 1. Cysylltu â’r rhyngrwyd
 2. Agorwch borwr gwe a nodi “https://cat.eduroam.org/” â llaw
 3. Dewiswch osodwr eduroam
 4. Chwiliwch am Brifysgol Caerdydd a’i dewis
 5. Dewiswch nesaf i barhau yn y rhaglen osod
 6. Lawrlwythwch osodwr eduroam Prifysgol Caerdydd
 7. Dewiswch RUN wrth weld y neges (neu lawrlwytho/rhedeg).
 8. Derbyniwch y neges i gadarnhau eich bod yn aelod o Brifysgol Caerdydd
 9. Mewnbynnwch eich enw defnyddiwr ac yna @caerdydd.ac.uk (Er enghraifft C123456@caerdydd.ac.uk – sylwch nad eich cyfeiriad e-bost yw hwn) a rhowch eich cyfrinair ddwywaith pan ofynnir i chi wneud hynny, yna Gosod.
 10. Bydd y broses osod yn dechrau.
 11. Efallai y cewch rybudd diogelwch yn gofyn i ymddiried yn y dystysgrif Cardiff-University-Root-CA newydd. Dewiswch ‘yes’ i barhau.
 12. Bydd y broses osod yn cwblhau, a byddwch yn gallu cysylltu â gwasanaeth Wi-Fi eduroam

Canllaw fideo ar gyfer Windows 10

Dim ond ar gampws y gellir gwneud cyfluniad.