Ewch i’r prif gynnwys

Cysylltu â'r wifi

Mae ein rhwydwaith diwifr (eduroam) ar gael yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr ar ôl ymrestru.

Mae'r rhwydwaith ddiwifr ar gael yn holl adeiladau'r Brifysgol, Preswylfeydd y Brifysgol a’r rhan fwyaf o safleoedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Os ydych am gysylltu consol gemau â’r rhwydwaith, cysylltwch â Chymdeithas Gemau Caerdydd.

Darllenwch ein rheolau TG, sy’n berthnasol i bob myfyriwr.

Paratoi eich dyfais cyn i chi gyrraedd

Gallwch wneud i ddyfeisiau iOS, Mac OS a Windows gysylltu ag eduroam, sy’n golygu y bydd y ddyfais yn cysylltu ag eduroam ar unwaith pan fyddwch yn cyrraedd y campws. Gallwch gysylltu dyfeisiau Android a Chromebook ar ôl i chi gyrraedd y campws.

Cysylltu â'r rhwydwaith di-wifr

Dilynwch y cyfarwyddiadau isod i wneud i’ch dyfais gysylltu ag eduroam.

Cysylltu eich dyfais iOS ag eduroam:

(Ffurfweddu dyfais oddi ar y campws, ewch yn uniongyrchol i gam 5)

 1. Agorwch yr eicon settings o sgrîn yr hafan.
 2. Dewiswch Wifi.
 3. Dewiswch rwydwaith CU-Wireless o'r rhestr.
 4. Bydd eich dyfais yn cysylltu â CU-Wireless ar ffurf  Rhwydwaith heb ei Ddiogelu.
 5. Agorwch borwr gwe Safari.
 6. Cyfeiriwch Safari eich hun i https://onboard.cardiff.ac.uk oni bai eich bod yn cael eich cyfeirio’n awtomatig
 7. Anwybyddwch unrhyw rybuddion 'This connection isn't private' ac ewch i'r Wefan.
 8. Ar y dudalen mewngofnodi, rhowch eich Cyfeiriad ebost prifysgol llawn a'ch Cyfrinair.
 9. Sicrhau bod y system Weithredu gywir wedi'i chanfod (iOS ar gyfer iPhones, neu iPadOS ar gyfer iPads) yna cliciwch ‘Log in’.
 10. Dewiswch ‘Install Profile’ i ffurfweddu'ch dyfais.
 11. Byddwch yn cael naidlen, yn gofyn i chi lawrlwytho'r Proffil ffurfweddu eduroam y Brifysgol – dewiswch ‘Allow’.
 12. Ar y pwynt hwn mae proffil eduroam yn cael ei lawrlwytho, fodd bynnag rydych chi nawr yn angen ei osod eich hun.
  Cliciwch ‘Close’.
 13. Agorwch yr eicon ‘Settings’ o'r sgrîn gartref, cliciwch ar ‘General’ ac yna ‘Profiles’.
 14. Dewiswch ‘Cardiff University Device Enrolment’ o dan ‘Downloaded Profile’
 15. Dewiswch ‘Install’ ar sgrîn proffil gosod eduroam
 16. Rhowch gyfrinair eich ffon os gofynnir i chi wneud hynny.
 17. Dewiswch ‘Install’ o'r negeseuon naid canlynol
 18. Ar ôl i'r proffil gael ei osod, dewiswch ‘Done’
 19. Pan fyddwch ar y safle, bydd angen i chi gysylltu â rhwydwaith di-wifr Eduroam eich hun, trwy ei ddewis o’r rhestr o rwydweithiau yn ‘Settings’, ac yna ‘Wi-Fi’.
 20. Argymhellir eich bod hefyd yn anghofio (‘Forget’) rhwydwaith CU-Wireless.

Os ydych chi'n dal i gael trafferth wrth ffurfweddu'ch dyfais

 1. Yn gyntaf, rhowch gynnig ar ailgychwyn eich dyfais.
 2. Rhowch gynnig ar anghofio'r rhwydwaith 'eduroam':
  1. Agorwch Settings > Wifi > y botwm 'i' wrth ymyl eduroam
  2. Cliciwch ar Forget this network.
 3. Rhowch gynnig ar ddileu proffil ‘eduroam’ o’ch dyfais:
  1. Dilëwch y proffil 'eduroam' o iPhones ac iPads sy'n rhedeg iOS: Ewch i Settings > General > Proffile - yna dilëwch 'eduroam' a/neu 'Cardiff University Device Enrolment' o'ch dyfais.

Cysylltu eich dyfais Apple MacOS ag eduroam:

(Os yn ffurfweddu dyfais oddi ar y campws, ewch yn syth i gam 2).

 1. Defnyddiwch yr eicon Porth Awyr ar far y ddewislen uchaf i gysylltu â CU-Wireless.
 2. Ar ôl cysylltu, agorwch borwr gwe Safari.
 3. Cyfeiriwch Safari eich hun i https://onboard.cardiff.ac.uk oni bai eich bod yn cael eich cyfeirio’n awtomatig.
 4. Ar y dudalen mewngofnodi, rhowch eich Cyfeiriad ebost Prifysgol llawn a'ch Cyfrinair.
 5. Gwnewch yn siŵr fod y system weithredu gywir wedi'i chanfod (macOS) yna cliciwch Log in.
 6. Dewiswch Install Profile i ffurfweddu'ch dyfais.

(Mae cyfarwyddiadau'n parhau isod yn dibynnu ar eich fersiwn OS)

MacOS Big Sur (v11 ymlaen)

 1. Dewiswch ‘Allow’ i ganiatáu llwytho i lawr ar 'https://onboard.cardiff.ac.uk'. Ar hyn o bryd, mae'r proffil newydd wedi llwytho i lawr ar eich dyfais; fodd bynnag, mae angen ei osod. Dewiswch ‘System Preferences’ a ‘Profiles’, dewiswch ‘Install’ ar gyfer ‘Cardiff University Device Enrolment’.
 2. Dewiswch ‘Install' yn y naidlen.
 3. Rhowch gôd cyfrin/TouchID eich dyfais os gofynnir i chi wneud hynny.
 4. Unwaith y bydd y proffil wedi'i osod, defnyddiwch eicon y Maes Awyr yn y bar dewislen uchaf i gysylltu ag eduroam (Ar y campws yn unig).
 5. Argymhellir eich bod yn dileu'r rhwydwaith 'CU-Wireless', ac yn dewis eduroam fel y prif rhwydwaith trwy agor ‘system preferences’, dewis ‘Network’, ac yna ‘Advanced’. Yna dewiswch rwydwaith CU-Wireless o'r rhestr a chliciwch ar yr eicon "-" i dynnu rhwydwaith CU-Wireless.

Fersiynau hŷn o OSX

 1. Dewiswch Install yn y naidlen.
 2. Dewiswch Continue ac Install pan fydd yr awgrymiadau nesaf yn ymddangos.
 3. Rhowch gyfrinair eich dyfeisiau os gofynnir i chi wneud hynny.
 4. Ar ôl i'r broses osod ddod i ben, dylech weld neges Cofrestru Dyfais Prifysgol Caerdydd Enrolment  Verified.
 5. Defnyddiwch yr eicon Porth Awyr ar far y ddewislen uchaf i gysylltu ag eduroam
 6. Argymhellir eich bod yn dileu'r rhwydwaith CU-Wireless, ac yn dewis eduroam fel y prif rhwydwaith trwy agor system preferences, dewis network, ac yna advanced. Yna dewiswch rwydwaith CU-Wireless o'r rhestr a chlicio ar yr eicon “-“.

Os ydych chi'n cael trafferth wrth ffurfweddu'ch dyfais

 1. Yn gyntaf, rhowch gynnig ar ailgychwyn eich dyfais.
 2. Rhowch gynnig ar anghofio'r rhwydwaith eduroam:
  1. Agorwch Settings > Wifi > y botwm 'i' wrth ymyl eduroam
  2. Cliciwch ar Forget this network
 3. Rhowch gynnig ar ddileu proffil eduroam o’ch dyfais:
  1. Dilëwch y proffil eduroam o fwrdd gwaith cyfrifiaduron a gliniaduron Apple Mac: Dewiswch System Preferences > Profiles  – cliciwch y botwm '-' i gael gwared ar y proffil

Ffurfweddwch eich dyfais Android a chysylltwch â rhwydwaith eduroam:

 1. Cyn i chi ddechrau'r broses hon, gwnewch yn siŵr fod gennych gyfrif 'Google Play' wedi'i osod.
 2. Dylech Forget y proffiliau eduroam a CU-Wireless di-wifr cyfredol o restr y rhwydweithiau os ydynt ar gael. Cewch hyd i’r rhain o dan Settings a WiFi.
 3. Ewch ati i ddadosod y rhaglenni canlynol o’ch dyfais os ydynt yn bodoli - “QuickConnect”, “eduroamCAT”, ”Ruckus Cloudpath, ac Arris Company”.
 4. Ailddechreuwch eich dyfais.
 5. Ewch i Settings a dewis Network and Internet.
 6. Dewiswch CU-Wireless o'r rhestr o rwydweithiau sydd ar gael.
 7. Bydd eich dyfais yn cysylltu â CU-Wireless, gan ddangos Connected.
 8. Cyfeiriwch Chrome eich hun i https://onboard.cardiff.ac.uk oni bai eich bod yn cael eich cyfeirio’n awtomatig.
 9. Os cyflwynir neges ‘Your connection is not private’, dewiswch Advanced a Proceed.
 10. Ar y dudalen mewngofnodi, rhowch eich Cyfeiriad ebost Prifysgol llawn a'ch Cyfrinair.
 11. Gwnewch yn siŵr fod y system weithredu gywir wedi'i chanfod (Android) yna cliciwch ar Log in.
 12. Dewiswch Install QuickConnect ar y sgrin nesaf i ffurfweddu'ch dyfais.
 13. Byddwch yn mynd at ‘Google Play Store’ i osod ClearPass QuickConnect.
 14. Ar ôl ei osod, dewiswch Open i redeg y rhaglen ClearPass QuickConnect.
 15. Dewiswch Continue.
 16. Gadewch (‘Allow’) i 'ClearPass QuickConnect' gael mynediad at rannau o'ch dyfais, gan gynnwys ‘Device Location’, ‘Manage Phone calls’ a ‘Access photos, media and files’. Ni fydd y broses yn gweithio os gwrthodir unrhyw un o'r rhain.
 17. Dewiswch Continue.
 18. Dewiswch Ok i barhau.
 19. Ar yr awgrym nesaf, dewiswch Install Network Profile. Ar ôl ei lawrlwytho Open y ffeil quick1x.networkconfig.
 20. Efallai y bydd gofyn i chi greu sgrÎn gloi ddiogel, os gofynnir i chi ddewis 'Set lock' a dewis o'r opsiynau a gyflwynir.
 21. Yna bydd ClearPass QuickConnect yn gosod y tystysgrifau gofynnol.
 22. Dewiswch Ok. Rydych bellach wedi cysylltu ag eduroam.

(Os yn ffurfweddu dyfais oddi ar y campws, ewch yn syth i gam 2)

 1. Dewiswch CU-Wireless o’ch rhestr o rwydweithiau di-wifr sydd ar gael.
 2. Agorwch borwr gwe a chyfeirio eich porwr Chrome eich hun i https://onboard.cardiff.ac.uk oni bai eich bod yn cael eich cyfeirio’n awtomatig.
 3. Ar y dudalen mewngofnodi, rhowch eich Cyfeiriad ebost Prifysgol llawn a'ch Cyfrinair.
 4. Gwiriwch fod y system Geithredu gywir wedi'i dewis (Windows) o'r gwymplen, cyn dewis Mewngofnodi ‘Log In’.
 5. Gwiriwch fod y system Geithredu gywir wedi'i dewis (Windows) o'r gwymplen, cyn dewis Log in.
 6. Ar y dudalen nesaf, cliciwch Start QuickConnect i lawrlwytho'r rhaglen QuickConnect.
 7. Efallai y bydd yn rhaid i chi ddewis Keep neu Save pan ofynnir i chi lawrlwytho'r rhaglen.
 8. Ar ôl i'r rhaglen lawrlwytho, cliciwch ar ArubaQuickConnect.exe i redeg y rhaglen.
 9. Dewiswch Yes os bydd y neges Do you want to allow this app to make changes to your device? yn ymddangos.
 10. Bydd hyn yn llwytho Onboard Wizard Prifysgol Caerdydd.
 11. Ar ôl i chi ddewis Next, bydd y rhaglen yn dechrau’r broses i osod y Tystysgrifau angenrheidiol.
 12. Pan fydd naidlen Rhybudd Diogelwch yn ymddangos, dewiswch Yes i osod tystysgrif WEB-CA-Prifysgol-Caerdydd. Efallai y bydd yn ymddangos sawl gwaith, dewiswch Yes ar gyfer pob un. Efallai y gofynnir i chi roi 'administrator password' eich dyfeisiau ar y pwynt hwn.
 13. Ar ôl cwblhau'r broses, dewiswch Connect i gysylltu â rhwydwaith diwifr eduroam.
 14. Ar y dudalen Connection Summary, dewiswch Close.
 15. Rydych bellach wedi cysylltu ag eduroam.
 1. Cysylltu â Rhwydwaith Di-wifr 'CU-Wireless'
 2. Agorwch eich porwr Chrome ac ewch i dudalen nad yw'n un https fel http://neverssl.com
 3. Dewiswch 'Arall' fel y System Weithredol, NID Chromebook.
 4. Teipiwch eich cyfeiriad ebost a’ch cyfrinair prifysgol. (Nid eich enw defnyddiwr)
 5. Cliciwch y botwm Mewngofnodi.
 6. Dewiswch 'Lawrlwytho tystysgrif', ac ar yr adeg honno bydd ffeil yn cael ei lawrlwytho i'ch dyfais.
 7. Cliciwch y dolenni Llwytho Tystysgrif i lawrlwytho'r ffeiliau tystysgrif canlynol. Gwnewch nodyn o ble maen nhw'n cael eu cadw ar gyfer cam diweddarach.
  1. ‘CardiffUniversityRootCA.crt’
  2. ‘ClearPass_Onboard_Certificate_Authority.crt’
 8. Gwnewch nodyn o destun cyfrinair y dystysgrif i'w ddefnyddio ymhellach ymlaen. (Adnewyddwch y porwr os oes angen)
 9. Yn eich porwr Chrome, ewch i 'chrome://settings/certificates/'
 10. Dewiswch y tab 'Awdurdodau' ac yna'r botwm "mewnforio".
 11. Dewiswch 'CardiffUniversityRootCA.crt'. Dewiswch ef a chlicio Agor.
 12. Peidiwch â dewis unrhyw un o'r tri blwch gwirio a gwasgwch OK.
 13. Dewiswch y tab 'Eich tystysgrifau'.
 14. Gwasgwch y botwm ‘Mewnforio a Rhwymo’
 15. Ar waelod chwith y sgrîn, dewiswch 'Dewis pob ffeil'.
 16. Lleolwch y ffeil a arbedwyd yng ngham 6 uchod 'OnboardCertificates.pkcs12'. Dewiswch hi, a chlicio agor.
 17. Copïwch y cyfrinair a roddwyd ichi o'r blaen yng ngham 8 i'r blwch testun a gwasgu OK.
 18. Cliciwch ar eicon y cloc ar waelod ochr dde'r sgrîn.
 19. Cliciwch ar eicon y gosodiadau.
 20. Ar y dudalen ganlynol, o dan 'Rhwydweithiau' dewiswch 'Ychwanegu cysylltiad', ac yna 'Ychwanegu Wi-Fi'.
 21. Llenwch y manylion canlynol yn eu trefn: -
 • SSID - math 'eduroam'
 • Diogelwch - Dewiswch 'EAP'
 • Dull EAP - Dewiswch ‘EAP-TLS’
 • Dad-diciwch “Caniatáu i ddefnyddwyr eraill y ddyfais hon ddefnyddio'r rhwydwaith hwn." ar waelod y dudalen.
 • Tystysgrif Gweinydd - Dewiswch 'Cardiff-University-Root-CA'
 • Tystysgrif defnyddiwr - Dewiswch 'Awdurdod Tystysgrif ClearPass Onboard <Eich Cyfeiriad Ebost Prifysgol>'
 • Hunaniaeth - Teipiwch eich cyfeiriad ebost Prifysgol
 • Dewiswch yr opsiwn i arbed eich manylion adnabod a’ch cyfrinair os oes angen.
 • Dewiswch ‘Cysylltu’
 1. Dylai'r Chromebook nawr gysylltu'n ddiogel ag eduroam

Mynd ar-lein yn eich preswylfa

Os ydych mewn preswylfa a reolir gan y Brifysgol, gallwch hefyd gysylltu eich dyfeisiau â’r rhwydwaith drwy wasanaeth ResLAN (Rhwydwaith Ardal Leol Preswylfeydd) y Brifysgol, sy'n rhoi cysylltiad ether-rwyd wedi’i wifro â'r rhyngrwyd.

Desg Gwasanaeth TG