Ewch i’r prif gynnwys

Ap myfyrwyr

Y ffordd hawdd o gynllunio eich diwrnod, cadarnhau lle mae angen i chi fod, a chael help a chymorth.

Gallwch ei lawrlwytho o’r App Store ® (iOS) neu siopau Google Play™:

Get it in the App Store Get it on Google Play

Nodweddion

Gwiriwch ble mae angen i chi fod

Mae calendr sy'n cynnwys eich amserlen addysgu bersonol yn eich helpu i wybod ble mae angen i chi fod, sut i gyrraedd yno, a phryd mae angen i chi baratoi.

Cadw mewn cysylltiad

Mae hysbysiadau a'r newyddion i fyfyrwyr yn eich helpu i gael y wybodaeth ddiweddaraf, gan sicrhau eich bod bob amser yn ymwybodol o unrhyw ddiweddariadau pwysig.

Cael gafael ar gymorth

Dyma'r ffordd hawsaf o gysylltu fel y gallwn eich helpu i wneud y gorau o'ch amser yma.

Cael y wybodaeth sydd ei hangen arnoch

Chwiliwch am leoliadau o amgylch y Brifysgol, cyfleusterau, gwybodaeth gyffredinol a gwasanaethau defnyddiol eraill o amgylch Caerdydd.

Gweld a rheoli eich data prifysgol

Mae cael golwg bersonol ar eich data myfyriwr, mewn un lle defnyddiol, yn eich helpu i fod yn drefnus ac i wybod am y wybodaeth ddiweddaraf.