Ewch i’r prif gynnwys

Creu Dilysu Aml-ffactor (MFA)

Diweddarwyd: 11/09/2023 14:23

Yn achos llawer o systemau'r brifysgol, gan gynnwys ebost, Office 365, a mynediad o bell at raglenni, bydd yn rhaid ichi greu Dilysu Aml-Ffactor (MFA) i sicrhau bod eich data'n cael ei ddiogelu.

Mae MFA yn rhoi haen ychwanegol o ddiogelwch i'ch cyfrif wrth fewngofnodi drwy sicrhau eich bod yn mewngofnodi ar ddyfais arall. Dyma ran bwysig o ddiogelu eich data personol.

Mae'n bwysig eich bod yn creu dau ddull dilysu gwahanol, a hynny er mwyn sicrhau y byddwch chi’n gallu defnyddio dyfais arall i ddefnyddio’ch cyfrif os bydd rhywbeth yn digwydd i un o’ch dyfeisiau.

Chwiliwch am 'MFA' ar fewnrwyd y myfyrwyr am gyfarwyddiadau cam wrth gam.

Cymorth a chefnogaeth

Mae TG y Brifysgol ar gael i estyn cymorth ichi i greu MFA:

  • Anfonwch neges aton ni drwy ein gwasanaeth sgwrsio – chwiliwch am yr eicon sgwrsio ar waelod y sgrîn ar y dde ym mhob un o dudalennau’r fewnrwyd ar gyfer cymorth TG
  • Dewch i ymweld â ni yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr i gael cymorth TG wyneb yn wyneb
  • Ffoniwch ni 24/7 ar +44 (0) 29 2251 1111 (efallai na fydd modd datrys rhai ceisiadau yn ystod yr wythnos rhwng 17:00 a 08:00, yn ystod penwythnosau a gwyliau banc).
  • Os ydych wedi’ch cloi allan o’ch cyfrif, gallwch ddefnyddio’r opsiwn ‘Wedi anghofio’ch cyfrinair?’ ar dudalen mewngofnodi’r fewnrwyd i ailosod eich cyfrinair.