Ewch i’r prif gynnwys

Cefnogi eich dysgu

Diweddarwyd: 09/08/2022 14:15

Mae’r Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr yn cynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i ddarpar fyfyrwyr anabl a myfyrwyr anabl presennol am gefnogaeth a gallai eu helpu i ymgysylltu â’u hastudiaethau.

Rydym yn darparu:

  • cymorth wrth adnabod eich anghenion cefnogaeth ac addasiadau rhesymol sydd angen arnoch
  • cyngor ar eich cymhwysedd a’ch cais ar gyfer y Lwfans i Fyfyrwyr Anabl (DSA)
  • asesiad o angen er mwyn canfod eich anghenion unigol
  • cysylltu â’ch Ysgol Academaidd ac adrannau eraill i gynghori a gweithredu eich addasiadau rhesymol.

Rhagor o wybodaeth am ein darpariaethau ar gyfer ein myfyrwyr ag anableddau.

Cefnogaeth wrth eich Ysgol Academaidd

Rhagor o wybodaeth am addasiadau rhesymol a ellir eu gweithredu o fewn eich rhaglen astudio.

Cefnogaeth yn y llyfrgell

Rhagor o wybodaeth am yr amrywiaeth o gefnogaeth sydd ar gael drwy ein gwasanaethau llyfrgell.

Gwasanaethau Cymorth Arbenigol

Rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau cymorth arbenigol.

Trefniadau ychwanegol mewn arholiadau

Dysgu rhagor am y cymorth sydd ar gael i chi mewn arholiadau.

Cysylltwch â ni

Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr