Ewch i’r prif gynnwys

Cefnogaeth wrth eich Ysgol Academaidd

Diweddarwyd: 05/07/2023 08:54

Gallwn wneud addasiadau rhesymol fel trefniadau ar gyfer arholiadau ac addasiadau rhesymol i'ch helpu gyda'ch astudiaethau.

Mae Ysgolion academaidd wedi nodi aelodau o staff yn Gysylltiadau Anabledd i fod yn bwynt cyfeirio i ymholiadau myfyrwyr am y rhaglenni astudio a’r cymorth academaidd sydd ar gael.

Addasiadau rhesymol

Mae'r mathau o addasiadau rhesymol rydym wedi’u trefnu i’n myfyrwyr o flaen llaw yn cynnwys:

  • sleidiau darlithoedd neu daflenni o flaen llaw
  • deunyddiau cwrs mewn fformat amgen (e.e. print bras neu bapur lliw)
  • mynediad at ddarlithoedd neu ganiatad i'w recordio
  • gwneud cyflwyniadau i grwpiau llai
  • trefniadau cefnogi ar gyfer sesiynau ymarferol neu labordy a theithiau maes
  • trefniadau arholiad fel amser ychwanegol a seibiannau gorffwys.

Cysylltwch â ni

Os oes angen y math hwn o ddarpariaeth arnoch chi, cysylltwch â'r Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr am ragor o fanylion.

Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr