Ewch i’r prif gynnwys

Ôl-raddedig a addysgir

Rydym yn cynnig rhaglenni gradd arbenigol a gynlluniwyd yn ofalus i'ch galluogi i ddiweddaru eich gwybodaeth a’ch sgiliau peirianneg ac i arbenigo mewn maes penodol.

Maen nhw'n rhaglenni cytbwys gydag elfen ymchwil amlwg a chysylltiadau diwydiannol cryf sy'n bwydo i'r cynnwys addysgu a'r prosiectau ymchwil.

Noder bod modiwlau cyrsiau penodol yn cael eu hadolygu bob blwyddyn er mwyn sicrhau bod eich cwrs mor berthnasol a chyfredol â phosibl.

Felly, gall modiwlau newid neu cael eu disodli yn y flwyddyn ganlynol. O bryd i'w gilydd, efallai bydd angen newid modiwlau oherwydd newidiadau i'r staff nas ragwelwyd neu faterion eraill sydd y tu hwnt i'n rheolaeth.

Gwyliwch ein fideo Astudio Ôl-raddedig ar YouTube

Ein rhaglenni gradd

Architectural, Civil and Environmental Engineering

MSc in Civil Engineering

MSc in Civil Engineering

An established and popular course which extends and develops expertise and skills for those with a civil engineering background, or who are currently working in civil engineering.

MSc in Structural Engineering

MSc in Structural Engineering

This new programme provides the opportunity to develop a wide range of intellectual, practical and transferable skills, creating graduates equipped to assume leading roles as professional engineers across the mechanical engineering industry.

MSc in Civil and Geoenvironmental Engineering

MSc in Civil and Geoenvironmental Engineering

A programme which aims to allow civil and structural engineers to acquire new skills in geotechnical and environmental engineering.

MSc in Civil and Water Engineering

MSc in Civil and Water Engineering

This course has been developed to provide specialist training in environmental hydraulic engineering for those with a civil engineering background.

MSc in Building and Infrastructure Information Modelling for Smart Engineering

MSc in Building and Infrastructure Information Modelling for Smart Engineering

This MSc will provide you with the necessary training, skills and hands-on experience to become successful in the dynamic and highly competitive fields of BIM and smart engineering.

Electrical and Electronic Engineering

MSc in Communication Technology and Entrepreneurship

MSc in Communication Technology and Entrepreneurship

This programme is designed to meet the urgent need for specialists who will be responsible for facing the challenges posed by ever-developing new technology. Students will also gain valuable skills in entrepreneurship.

MSc in Wireless and Microwave Communication Engineering

MSc in Wireless and Microwave Communication Engineering

Cwrs a ddiweddarwyd yn ddiweddar ar gyfer y rhai hynny a fyddai’n hoffi gyrfa ym maes electroneg a chyfathrebu. Rydym yn darparu nifer o amrywiadau o’r cwrs hwn er mwyn diwallu eich anghenion.

MSc Compound Semiconductor Electronics

MSc Compound Semiconductor Electronics

This course is designed to prepare you for careers in the compound semiconductor or advanced communications systems industries.

MSc in Electrical Energy Systems

MSc in Electrical Energy Systems

A programme developed to train specialists in advanced electric energy systems in order to address urgent global energy challenges.

Mechanical and Medical Engineering

MSc in Manufacturing Engineering, Innovation and Management

MSc in Manufacturing Engineering, Innovation and Management

This newly developed MSc programme aims to take well-qualified students and to equip them with the skills they need to be employed as professional engineers across a wide range of the manufacturing engineering industry.

MSc in Advanced Mechanical Engineering

MSc in Advanced Mechanical Engineering

This new programme provides the opportunity to develop a wide range of intellectual, practical and transferable skills. Our goal is to equip and prepare our graduates for leading roles across the mechanical engineering industry.

MSc in Sustainable Energy and Environment

MSc in Sustainable Energy and Environment

An established course developed to address the need for more engineers trained in energy and environmental engineering.

Specific course modules are reviewed on an annual basis to ensure that degree courses are as relevant and up to date as possible. Therefore, modules may change or be replaced in the following year. Occasionally, modules may need to be changed due to unforeseen staff changes or other matters beyond our control.