Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Rydym yn Ysgol Peirianneg flaenllaw, ac yn gwneud ymchwil sy’n adnabyddus yn rhyngwladol a hefyd addysgu sy’n gosod myfyrwyr wrth wraidd y profiad dysgu.

Mae ein safonau uchel a’n henw da rhyngwladol yn golygu ein bod yn cefnogi tua:

  • 1,200 o fyfyrwyr israddedig
  • 400 o fyfyrwyr ôl-raddedig
  • 100 o aelodau staff academaidd
  • 200 o aelodau staff ymchwil, technegol a gwasanaethau proffesiynol.

Rydym yn meithrin amgylchedd cyfeillgar a chefnogol i fyfyrwyr ac i staff, ac yn annog syniadau ac arloesedd. Fel cyflogwr, yr ydym wedi ymrwymo i hyrwyddo amrywiaeth a chyfle cyfartal yn y gweithle. Ar hyn o bryd mae gennym Wobr Efydd Athena Swan am ein hymrwymiad i gefnogi merched ym maes peirianneg.

Enw da

Ymfalchïwn yn ein diwylliant ymchwil bywiog ac mae llawer o'n staff yn ymwneud â phrosiectau ymchwil ar raddfa fawr, a gydnabyddir yn rhyngwladol. Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf (REF 2014), roeddem yn y safle 1af yn y DU ar gyfer Peirianneg Sifil ac yn 7fed mewn Peirianneg Gyffredinol, sy'n cynnwys ein disgyblaethau Peirianneg Fecanyddol a Thrydanol ac Electronig. Yn ogystal roeddem ar y brig yn y DU am effaith ein hymchwil ar draws pob un o’n disgyblaethau.

Mae gan ein rhaglenni i israddedigion enw da ac maent yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr gan gyflogwyr. Ni yw un o’r nifer bach o Ysgolion Peirianneg a gafodd eu gwahodd i fod yn rhan o’r Academi Pŵer a’r Sefydliad Sgiliau Electronig, sy'n cynnig profiad diwydiannol, cyrsiau datblygiad proffesiynol ac ysgoloriaethau i’n myfyrwyr.

Ein nod yw darparu amgylchedd cefnogol, cyfeillgar ac ysgogol sy'n galluogi myfyrwyr i gyflawni eu potensial, a hynny wrth gynhyrchu ymchwil o'r radd flaenaf sydd o fudd i'r gymuned leol, genedlaethol a rhyngwladol.

Yr Athro Jianzhong Wu Professor