Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau

Cawn ein cydnabod yn un o’r prif Ysgolion Peirianneg yn y DU am ansawdd ein hymchwil a’n haddysgu.

Mae ymchwil ac addysgu rhyngddisgyblaethol yn nodweddion allweddol ar yr Ysgol, gyda chymorth cyfleusterau cyfoes a chysylltiadau cryf â’r diwydiant.

Rydym yn ymdrin â bron pob agwedd ar beirianneg, gan gynnig nifer o gyrsiau ar draws amrywiaeth eang o ddisgyblaethau ar lefel ôl-raddedig ac israddedig.

Mae galw am ein myfyrwyr graddedig ym myd diwydiant a'r sector cyhoeddus ledled y DU ac yn rhyngwladol.

Engineering UG students

Israddedig

Mae ein rhaglenni gradd yn cwmpasu amrywiaeth eang o ddisgyblaethau ym maes peirianneg, sy'n eich galluogi i ddatblygu eich gyrfa mewn amrywiaeth o feysydd.

Engineering PG students

Ôl-raddedig a addysgir

Rydym yn cynnig rhaglenni gradd arbenigol a gynlluniwyd yn ofalus i'ch galluogi i ddiweddaru eich gwybodaeth a’ch sgiliau peirianneg ac i arbenigo mewn maes penodol.

Engineering PGR student

Ymchwil ôl-raddedig

Mae'r Ysgol Peirianneg yn cynnig graddau MPhil a PhD, MD amser llawn neu ran amser.