Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau

Cawn ein cydnabod yn un o’r prif Ysgolion Peirianneg yn y DU am ansawdd ein hymchwil a’n haddysgu.

Mae ymchwil ac addysgu rhyngddisgyblaethol yn nodweddion allweddol ar yr Ysgol, gyda chymorth cyfleusterau cyfoes a chysylltiadau cryf â’r diwydiant.

Rydym yn ymdrin â bron pob agwedd ar beirianneg, gan gynnig nifer o gyrsiau ar draws amrywiaeth eang o ddisgyblaethau ar lefel ôl-raddedig ac israddedig.

Mae galw am ein myfyrwyr graddedig ym myd diwydiant a'r sector cyhoeddus ledled y DU ac yn rhyngwladol.

Israddedig

Israddedig

Mae ein rhaglenni gradd yn cwmpasu ystod eang o ddisgyblaethau ym maes peirianneg, sy'n eich galluogi i ddatblygu eich gyrfa mewn amrywiaeth o feysydd.

Ôl-raddedig a addysgir

Ôl-raddedig a addysgir

Ehangwch eich gwybodaeth beirianyddol a'ch gyrfa drwy ddilyn cymhwyster ôl-raddedig arbenigol.

Ymchwil ôl-raddedig

Ymchwil ôl-raddedig

Mae'r Ysgol Peirianneg yn cynnig graddau MPhil a PhD, MD amser llawn neu ran amser.

Prentisiaeth gradd

Prentisiaeth gradd

The BEng Integrated Engineering Degree Apprenticeship is an innovative five-year programme that will allow you to gain a degree while in paid employment.