Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Rydym yn cynnal ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol ar draws ystod eang o ddisgyblaethau peirianneg. Trefnir ein hymchwil yn dair thema ymchwil fawr sy'n adlewyrchu blaenoriaethau economaidd, llywodraethol a cymdeithasol cyfredol.

Gan weithio gyda phartneriaid diwydiannol a sefydliadau eraill, mae ymchwilwyr yng Nghaerdydd yn arwain prosiectau arloesol sydd â nifer o gymwysiadau ymarferol.

Themâu

Themâu

Mae'r themâu hyn yn adlewyrchu rôl peirianneg wrth ddod o hyd i atebion i heriau economaidd ac iechyd amgylcheddol, cymdeithasol, nawr ac yn y dyfodol.

Grwpiau ymchwil

Grwpiau ymchwil

Mae'r Ysgol yn gartref i nifer o grwpiau ymchwil sefydledig sy'n canolbwyntio ar fynd i'r afael â heriau ymchwil allweddol ym maes peirianneg.

Ymchwil trawsddisgyblaethol

Ymchwil trawsddisgyblaethol

Mae'r Ysgol wedi sefydlu nifer o unedau trawsbynciol sy'n cynnwys staff ar draws y tair thema ymchwil.

Grŵp sbrint

Grŵp sbrint

Mae grwpiau sbrint yn cynnwys staff ar draws y themâu ymchwil.

Cyfleusterau

Cyfleusterau

Buddsoddwyd dros £13 miliwn yn ddiweddar i wella ein hadnoddau gyda chyfleusterau newydd ac wedi’u huwchraddio.

Effaith

Effaith

Cewch wybod am rai o'r ffyrdd y mae ein hymchwil yn newid y byd.

Cyhoeddiadau

Cyhoeddiadau

Cewch wybod am ein cyhoeddiadau ymchwil mwyaf diweddar wrth iddynt ddod ar gael.

Our research culture

Our research culture

We provide a supportive environment in which to work and study.