Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Mae'r Ysgol Peirianneg yn uchel ei pharch fel un o'r ysgolion gorau yn y DU o ran ansawdd ei hymchwil a'r effaith y mae'n ei chael ar fyd diwydiant, y gymdeithas a'r economi (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

Rydym yn cynnal ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol ar draws ystod eang o ddisgyblaethau peirianneg. Trefnir ein hymchwil yn dair thema ymchwil fawr sy'n adlewyrchu blaenoriaethau economaidd, llywodraethol a cymdeithasol cyfredol.

Gan weithio gyda phartneriaid diwydiannol a sefydliadau eraill, mae ymchwilwyr yng Nghaerdydd yn arwain prosiectau arloesol sydd â nifer o gymwysiadau ymarferol.

Centre for High Frequency engineering

Canolfannau a Grwpiau

Mae'r Ysgol yn gartref i amryw o ganolfannau ymchwil sefydledig a grwpiau sy’n canolbwyntio ar gymwysiadau ymarferol ar draws maes peirianneg.

Digital Economy

Ymchwil trawsddisgyblaethol

Mae'r Ysgol wedi sefydlu nifer o unedau trawsbynciol sy'n cynnwys staff ar draws y tair thema ymchwil.

Gas Turbine Research Centre

Cyfleusterau

Buddsoddwyd dros £13 miliwn yn ddiweddar i wella ein hadnoddau gyda chyfleusterau newydd ac wedi’u huwchraddio.

Nuclear waste

Effaith

Cewch wybod am rai o'r ffyrdd y mae ein hymchwil yn newid y byd.

Publications

Cyhoeddiadau

Cewch wybod am ein cyhoeddiadau ymchwil mwyaf diweddar wrth iddynt ddod ar gael.