Ewch i’r prif gynnwys

Ioga, straen a'r ymennydd sy'n heneiddio

Yoga
Testing the effects of yoga.

Bydd ymchwilwyr Canolfan Delweddu Ymchwil yr Ymennydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC) yn profi effaith ioga ar straen.

Y syniad

Defnyddio MRI i brofi effaith pedwar mis o Ioga ar reoleiddio straen yr ymennydd mewn oedolion hŷn o gefndiroedd difreintiedig, o'i gymharu â grwpiau cerdded a grwpiau segur.

Symud Ymlaen

Prosiect dan arweiniad Claudia Metzler-Baddeley Cymrawd Ymchwil/Uwch Ddarlithydd mewn Seicoleg, Ysgol Seicoleg, Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd, Prifysgol Caerdydd (CUBRIC), i asesu a yw Ioga yn gwella rheoleiddio straen yn yr ymennydd trwy wella rheolaeth feddyliol a lleihau pwysedd gwaed a hormonau straen. Bydd y tîm yn defnyddio MRI i brofi effaith pedwar mis o Ioga ar reoleiddio straen yr ymennydd mewn oedolion hŷn o gefndiroedd difreintiedig, o'i gymharu â grwpiau cerdded a grwpiau segur. Bydd y prosiect hwn yn cynnig cipolwg newydd pwysig i weld a all Ioga helpu i frwydro yn erbyn y broses heneiddio yn yr ymennydd a dirywiad meddyliol.

Mae Community Gateway yn gyd-ymgeisydd sydd wedi'i enwi. Mae wedi recriwtio un o drigolion Grangetown fel cynrychiolydd lleyg, sy'n cyfrannu at y gwaith o ddylunio, cyflwyno a lledaenu'r ymchwil.

Camau nesaf

Yn aros am ganlyniad y cais am gyllid