Ewch i’r prif gynnwys

Ehangu mynediad

Dros y pum mlynedd diwethaf, rydym wedi gweithio'n agos gyda phartneriaid a chydweithwyr yn y Brifysgol i wneud cyrsiau a gyrfaoedd Addysg Uwch yn fwy hygyrch i drigolion Grangetown.

Rhestrir isod rai o'r prosiectau mynediad sy'n ehangu y mae Porth Cymunedol wedi'u comisiynu a'u cefnogi:

Career and Role Model

Wythnos Gyrfaoedd a Model Rôl Grangetown

Student volunteers are placed in local primary schools to support children with their reading.

PACE

Promoting academic excellence within the Grangetown community (PACE)

Stimulating academic development and encouraging aspirations

Grangetown Primary School Students

Y Tuduriaid, Esgyrn a'r Mary Rose

Gweithio gyda phlant ysgol lleol ar brosiectau archeoleg.

A bug house

Cyflwyniad i Bensaernïaeth: Gwneud Tŷ Pryfed CA1

Gweithgaredd hwyl i blant ei gwblhau gartref sy'n eu cyflwyno i bensaernïaeth.