Ewch i’r prif gynnwys

Prosiect dementia ac amrywiaeth

Dementia and diversity
Dementia and diversity project

Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio ar ddementia ac amrywiaeth mewn cydweithrediad ag Alzheimer's Cymru a Diverse Cymru a'i nod yw llywio a gwella gwasanaethau yng nghymuned Grangetown.

Y syniad


Mae gan Dr Sofia Vougioukalou Cymrawd Ymchwil o’r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd ddiddordeb mewn siarad â thrigolion Grangetown am:

  • safbwyntiau diwylliannol a chrefyddol ar ofal dementia
  • pryderon a allai fod ganddynt am henaint a dementia
  • p'un a ydynt yn cael profiadau yn gofalu am berthynas hŷn â dementia
  • beth yw eu barn ar ddeunyddiau sy'n bodoli eisoes ar ysbrydolrwydd a dementia fel y rhai a ddarperir gan y GIG a Chymdeithas Alzheimer.

Awgrymwyd y gallai'r sgyrsiau hyn ddigwydd ar ffurf grwpiau ffocws neu sgyrsiau grŵp gyda the, coffi a bwyd.

Mae yna awydd hefyd i gynnal sesiwn 'ffrindiau dementia' mewn canolfan gymunedol sy'n sesiwn ymwybyddiaeth dementia 1 awr a ddarperir gan y Gymdeithas Alzheimer. Gellid darparu ar gyfer sesiynau i ferched yn unig neu i ddynion neu sesiynau cymysg yn unig os gofynnir am hynny.

Cynnydd

Bydd sesiwn ymwybyddiaeth o ddementia yn cael ei chynnal yng Nghanolfan Addysgiadol Grangetown ym mis Chwefror ac yna grŵp ffocws ar sut mae dementia yn cael ei ganfod mewn gwahanol ddiwylliannau.

Bydd grŵp ffocws hefyd yn cael ei gynnal gyda Fforwm Ieuenctid Grangetown ym mis Chwefror.

Cynhelir sesiwn agored yn Hwb Grangetown un bore Sadwrn ym mis Chwefror neu fis Mawrth.

Bydd digwyddiad dathlu ym Mhafiliwn y Grange ddydd Sadwrn 16 Mai, a fydd ar agor i'r gymuned gyfan.