Ewch i’r prif gynnwys

Prosiectau partneriaeth

Byddwn yn buddsoddi mewn prosiectau sydd â'r potensial i ddatblygu partneriaethau cryf a pharhaol rhwng trigolion lleol a staff, myfyrwyr ac academyddion y Brifysgol.

Mae'r Porth Cymunedol yn buddsoddi £90,000 dros y ddwy flynedd nesaf i ariannu partneriaethau rhwng aelodau o Brifysgol Caerdydd a thrigolion Grangetown. Bydd yr holl bartneriaethau y byddwn yn eu hariannu yn gweithio tuag at wneud Grangetown yn lle hyd yn oed yn well i fyw ynddo.

Bydd y prosiectau'n elwa ar amrywiaeth o gymunedau yn yr ardal, yn ogystal â chyfrannu at uchelgeisiau'r Brifysgol. A chithau'n drigolion, ac yn arbenigwyr ar Grangetown, rydym yn dilyn eich arweiniad chi; isod mae'r holl syniadau prosiect gan bobl leol sydd am weithio gyda'r Brifysgol er mwyn gweithredu. Ein prosiectau diweddar.

Themâu cymunedol

Cyfathrebu heb rwystrau

Cyfathrebu heb rwystrau

Dealltwriaeth rwydd rhwng pobl, goresgyn rhwystrau iaith a diwylliant.

Mannau cyfarfod cymunedol

Mannau cyfarfod cymunedol

Canolfannau cymunedol a mannau cyfarfod.

Cymuned gyfeillgar a chlos

Cymuned gyfeillgar a chlos

Dathlu cymunedau’n dod at ei gilydd; cysylltiadau newydd a gwell dealltwriaeth rhwng pobl.

Grangetown iach a gweithgar

Grangetown iach a gweithgar

Iechyd meddyliol da a gweithgareddau iach.

Mannau a gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc a phlant

Mannau a gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc a phlant

Mwy o feithrinfeydd a gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc.

Parch ar y ffyrdd

Parch ar y ffyrdd

Diogelwch ar y ffyrdd, yn arbennig i blant a chynnal a chadw.

Grangetown diogel

Grangetown diogel

Cartrefi a strydoedd diogel.

Gweithio a siopa yn Grangetown

Gweithio a siopa yn Grangetown

Siopau lleol, buddsoddiad mewn swyddi.