Ewch i’r prif gynnwys

Prosiectau partneriaeth

Yn 2023, nododd trigolion Grangetown ddeuddeg blaenoriaeth newydd ar gyfer buddsoddi a phartneriaethau yn nyfodol eu cymuned.

Er mwyn rhoi pethau ar ben ffordd, gofynnodd y Porth Cymunedol i drigolion fynegi diddordeb ar gyfer prosiectau a oedd yn dod o dan y themâu hyn. Hyd yma, mae 300 o ddatganiadau o ddiddordeb wedi dod i law. Mae hyn wedi arwain at fwy na 85 o achosion o gydweithio rhwng y Brifysgol a’r gymuned.

Blaenoriaethau i’r gymuned

Gweithredu cymunedol

Gweithredu cymunedol

Dealltwriaeth rwydd rhwng pobl, goresgyn rhwystrau iaith a diwylliant.

Digwyddiadau a gweithgareddau cymunedol

Digwyddiadau a gweithgareddau cymunedol

Canolfannau cymunedol a mannau cyfarfod.

Iechyd a lles

Iechyd a lles

Iechyd meddyliol da a gweithgareddau iach.

Mannau a gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc a phlant

Mannau a gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc a phlant

Mwy o feithrinfeydd a gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc.

Trafnidiaeth i bawb

Trafnidiaeth i bawb

Diogelwch ar y ffyrdd, yn arbennig i blant a chynnal a chadw.

Grangetown diogel

Grangetown diogel

Cartrefi a strydoedd diogel.

Siopa a gweithio'n lleol

Siopa a gweithio'n lleol

Siopau lleol, buddsoddiad mewn swyddi.

Gwyrdd a glân

Gwyrdd a glân

Dysgwch am rai o'n prosiectau gwyrdd a glân.

Swyddi a sgiliau

Swyddi a sgiliau

Dysgwch am rai o'n prosiectau swyddi a sgiliau.

Tai a chymeriad

Tai a chymeriad

Darganfyddwch fwy am rai o'n prosiectau tai a chymeriad.