Ewch i’r prif gynnwys

Tai a chymeriad

Dysgwch fwy am ein prosiectau ar dai a chymeriad.

Tai dan arweiniad y gymuned

Serenity Cohousing sy'n arwain y prosiect hwn sy'n anelu at ddatblygu cydweithfa tai sy'n darparu tai fforddiadwy yn yr ardal.

Yn 2022-23, cynhaliodd Ahmed Ahmed, myfyriwr Meistr Pensaernïaeth Pensaernïaeth Cymru weithdy dylunio gyda Serenity Cohousing i nodi eu gwerthoedd a'u blaenoriaethau ar gyfer prosiect cyd-dai a datblygodd lyfryn byr dylunio pensaernïol ar gyfer y grŵp fel rhan o'i draethawd ymchwil.

Os hoffech fwy o wybodaeth neu i gefnogi gyda'r thema hon, cysylltwch â ni ar communitygateway@cardiff.ac.uk