Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Mae Porth Cymunedol yn brosiect ymgysylltu blaenllaw Prifysgol Caerdydd sydd wedi ymrwymo i adeiladu partneriaeth hirdymor gyda thrigolion a busnesau Grangetown, gan greu llwybrau rhwng y Brifysgol a'r gymuned a hwyluso cyd-gynhyrchu prosiectau er budd pawb.

Mae Porth Cymunedol wedi cefnogi 67 prosiect prifysgol-gymuned sy'n cysylltu staff a myfyrwyr y Brifysgol a thrigolion Grangetown i helpu i ddod â syniadau a arweinir gan y gymuned yn fyw, gan gynnwys Fforwm Ieuenctid Grangetown, Fforwm Busnes Grangetown a arweiniodd at lansiad Marchnad Stryd y Byd Grangetown, peilot Grangetown Safe Play Lanes mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd, rhaglen Gwyddoniaeth Dinasyddion Pharmabees, grŵp rhedeg cymdeithasol Run Grangetown, digwyddiad diwrnod iechyd meddwl blynyddol, Wythnos Diogelwch Grangetown a'r Wythnos Modelau Rôl a Gyrfa flynyddol hir-ddisgwyliedig.

Yn 2019, daeth Prifysgol Caerdydd yn warcheidwad asedau Pafiliwn Grange, gan helpu'r gymuned i godi dros £2m i adeiladu cyfleuster hygyrch o ansawdd uchel dan arweiniad preswylwyr yng Ngerddi Grange sy'n darparu lle fforddiadwy i'w logi, caffi sy'n canolbwyntio ar y gymuned, lleoedd cydweithredu. a gardd fioamrywiol a gwyrdd ar gyfer chwarae, iechyd a lles a thyfu tymhorol.

Strategaeth hirdymor

Strategaeth hirdymor Porth Cymunedol yw meithrin partneriaethau a chysylltu a chanolbwyntio ein harbenigedd amrywiol mewn ymchwil, addysgu a datblygiad proffesiynol. Ein nod yw gwneud hyn trwy nodi cyfleoedd newydd a pharhaus ar gyfer partneriaethau angor tymor hir, yn lleol ac yn rhyngwladol, gyda'r llywodraeth, diwydiant a chymunedau. Mae porth cymunedol yn angerddol am ddeall, cysylltu a hyrwyddo sgiliau, diddordebau ac uchelgeisiau unigol a chyfunol.

Cydweithrediadau

Ym mis Mawrth 2021, ers lansio Porth Cymunedol, mae 262 o ddatganiadau o ddiddordeb wedi'u derbyn, gan arwain at gychwyn 67 o gydweithrediadau Prifysgol-cymunedol (Prosiectau Mynediad).

Mae 710 o fyfyrwyr o gyrsiau Busnes, Meddygaeth, SOCSI a Phensaernïaeth wedi gweithio ar 33 o brosiectau addysgu ‘byw’ ac mae 206 o fyfyrwyr a graddedigion wedi gwirfoddoli ar brosiectau Grangetown.

Mae Porth Cymunedol wedi cydweithredu ag academyddion o 20 allan o 25 o Ysgolion Prifysgol ar draws pob un o'r 3 Choleg, yn ogystal â gweithio'n agos gyda staff proffesiynol o'r adrannau Ehangu Mynediad, Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd a Chaffael ac Ystadau i ddatblygu llwybrau gyrfa a menter rhwng y Brifysgol a'r gymuned.

Mae Porth Cymunedol wedi cydweithio â 30+ o bartneriaid trydydd sector, yn ogystal â Chyngor Caerdydd, a Llywodraeth Cymru ac yn gweithredu trwy Banel Cynghori Ysgolion Grangetown, Grŵp Llywio, CIO Pafiliwn Grange, Symposiwm Ymchwil Ymgysylltiedig blynyddol, diwrnod strategaeth a dathliad Caru Grangetown,  ac Wythnos Model Rôl  a Gyrfaoedd.

Cyflawniadau

Mae Porth Cymunedol wedi llwyddo codi dros £2 filiwn o fuddsoddiad yn Grangetown, gwobr Ymddiriedolaeth Ymchwil RIBA, gwobr Dathlu Rhagoriaeth Prifysgol Caerdydd, gwobr Arwain Cymru, gwobr Canolfan Gydlynu Genedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd, gwobr CIPR Cymru Cymru a'r wobr rhyngwladol cyntaf yr Athro Syr David Watson.

Mae Porth Cymunedol yn dîm o bump ac mae wedi'i leoli yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru.