Ewch i’r prif gynnwys

Digwyddiadau a gweithgareddau cymunedol

Drwy gydol ein hymgynghoriad Love Grangetown, fe siaradodd y trigolion lleol gyda ni am yr angen am fwy o fannau cyfarfod niwtral a chanolfannau cymunedol yn Grangetown.

Er bod gan nifer o adeiladau yn ymwneud â ffydd ofodau ar gyfer digwyddiadau cymunedol, dywedodd y trigolion lleol eu bod nhw am weld mwy o fannau cymdeithasol sy'n croesawu pawb.

Pafiliwn Grange

Trawsnewid pafiliwn bowlio a gaewyd yn ganolfan gymdeithasol newydd i'r gymuned.

The Hideout Coffee

The Hideout Coffee House

A community cafe in the heart of Grangetown.

Grangetown

Llunio Lleoedd

Ystyried sut mae lleoedd yn llunio'r gweithgareddau sydd ar gael i bobl a sut mae'r gweithgareddau hynny yn eu tro yn siapio lleoedd.

Grange Pavilion renovation

Prosiect Stori Grangetown

Yn adrodd stori ailddatblygiad Pafiliwn y Grange.

Women's group

Women’s Group

Providing advice for a successful women's meeting group.

disused area

Dis-used spaces

This project helped to highlight local buildings and their features and spaces currently considered disused.

Men in sheds

Men in Sheds

Tackling social isolation and mental health in older men.