Ewch i’r prif gynnwys

Mannau a gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc a phlant

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Grangetown has a huge population of young people and Community Gateway, through the Grange Pavilion Youth Forum, aims to connect these young people with projects and opportunities at Cardiff University and the community.

The views of young people are hugely important to the Community Gateway team and we acknowledge that a platform for them to express themselves is vitally important to the future of Grangetown and the project.

Live projects

Cyflwyniad i Bensaernïaeth: Gwneud Tŷ Pryfed CA1

A bug house
Tŷ pryfed a grëwyd yng ngŵyl Grangetown

Tasg hwyliog a chyffrous i blant ei chwblhau gartref, gan roi cyflwyniad cynnar i bwnc pensaernïaeth.

Syniad

Mae'r pecyn 'Cyflwyniad i Bensaernïaeth' hwn, a ddatblygwyd gan fyfyriwr yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru (WSA), yn cynnwys ystod o adnoddau, argymhellion a gweithgareddau gwersi i'w cyflwyno yn amgylchedd yr ystafell ddosbarth i ddysgwyr Derbyn a Chyfnod Allweddol 1 (Oed 4- 7).

Oherwydd yr achosion o coronafeirws (COVID-19) hoffem ddarparu'r prosiect hwn i ysgolion a theuluoedd fel tasg y gall plant a theuluoedd ei chwblhau yn ei gartrefi.

Cynnydd

Datblygwyd y pecyn yn dilyn stondin celf a chrefft 3 awr yng Ngŵyl Grangetown, Mehefin 2015, lle gwnaeth plant lleol roi cynnig ar wneud tŷ pryfed. Darparwyd ystod o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu ac roedd y gweithgaredd yn weddol eang er mwyn caniatáu i'r plant fod mor greadigol â phosibl, i weld faint o arweiniad ac anogaeth oedd ei angen, a gwahanol dechnegau / dyluniadau adeiladu a ddefnyddir yn naturiol gan blant. Dros y 3 awr, ymwelodd tua 20 o blant â'n stondin, o oedran Dosbarth Derbyn - Blwyddyn 7.

Mae'r pecyn yn canolbwyntio ar y dasg o greu tŷ pryfed gan ddefnyddio deunyddiau wedi'u hailgylchu, sy'n caniatáu i blant ddechrau deall pensaernïaeth yng nghyd-destun dylunio ar gyfer anifeiliaid bach yn hytrach na phobl.

Gobeithiwn, trwy'r dasg hwyliog a chyffrous hon, y bydd plant yn dod yn gyfarwydd â phensaernïaeth. Rydym yn bwriadu, trwy ddylunio rhywbeth at bwrpas penodol, trwy ddysgu am anghenion pryfed penodol a’u cymhwyso i’w dyluniad, y bydd creadigrwydd dysgwyr a galluoedd datrys problemau yn cael eu datblygu. Nod y cynllun gwers hefyd yw adeiladu ar sgiliau rhifedd a llythrennedd trwy nifer o daflenni gwaith gyda thasgau ysgrifennu a lluniadu, sydd i'w gweld yn ein hadran o adnoddau ategol.

Prif nod y gweithgaredd hwn yw annog plant i ddatblygu eu sgiliau creadigrwydd a datrys problemau trwy'r her o greu tŷ ar gyfer pryfed, wrth gyflwyno pensaernïaeth fel proffesiwn.

Camau nesaf

Prif ganlyniad y prosiect hwn fydd tŷ pryfed maint llawn ar gyfer creadur benodol sydd wedi'i hadeiladu o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu a'u hailddefnyddio ac y gellir byw ynddynt yn yr amgylchedd y tu allan.

I gymryd rhan yn y prosiect, lawrlwythwch y Pecyn Adnoddau: Gwneud tŷ pryfed.

Y Tuduriaid, Esgyrn a'r Mary Rose

Grangetown Primary School Students
Grangetown Primary School students

Dod ag archeoleg yn fyw i blant ysgol lleol.

Y syniad

Dan arweiniad Dr Richard Madgwick, Uwch Ddarlithydd mewn Gwyddoniaeth Archeolegol, bydd y prosiect hwn yn gweld tîm o ysgol Hanes, Archeoleg a Chrefydd Prifysgol Caerdydd yn ymweld ag ysgolion cynradd yn Grangetown i gynnal gweithgareddau ar y Tuduriaid a'u cysylltiadau â llong Mary Rose a sut esgyrn a gall arteffactau roi tystiolaeth inni am y gorffennol.

Bydd dau Fyfyriwr PHD a Myfyriwr MSC yn helpu i gyflwyno'r sgyrsiau, gan ddefnyddio castiau esgyrn a phropiau i ddod â hanes ac archeoleg yn fyw.

Cynnydd

Cynhaliwyd y sesiwn gyntaf yn Ysgol Gynradd Grangetown a chafodd groeso mawr. Dysgodd y plant am y gwahanol esgyrn yn eich sgerbwd a sut y gall archeolegwyr ddweud wrth oedran rhywun trwy edrych ar eu dannedd, yn ogystal â gwylio rhai archeolegwyr yn gweithio a pha fathau o sgiliau sy'n eich gwneud chi'n archeolegydd da.

Camau nesaf

Mae Community Gateway yn ariannu dau fyfyriwr PhD a chynorthwywyr PhD eraill o Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd i hwyluso'r gweithdy mewn ysgolion eraill yn Grangetown.

Girl playing football

Girls’ Football

Helping to develop a local sports and dance group for girls.

Boy with hand on chest in red top

Fforwm Ieuenctid

Yn cynnig llu o gyfleoedd a gweithgareddau newydd i bobl ifanc Grangetown.

Career and Role Model

Wythnos Gyrfaoedd a Model Rôl Grangetown

Student volunteers are placed in local primary schools to support children with their reading.

Ideas from the community

Basketball team

Basketball Team

Supporting a local basketball team with sponsorship and facilities.

Physical literacy

Physical Literacy

Developing active, cultural projects with young people.

Completed projects

Honey Project Bee

Urban Honey Company Competition

Community Gateway has recruited five budding entrepreneurs from Grangetown to take part in the Urban Honey Company Competition

Campus map

Kids’ University

Organised trips for kids to visit the University & lecture rooms.

Pharmabees Competition: Enterprise Skills Challenge

Creating pathways for young people to gain business and soft skills training that is valued by local employers.

Lipbalm
Lip balm, branded and marketed by students as part of the competition.

The idea

To remove barriers and create pathways for young people to gain business and soft skills training that is valued by local employers.

Progress

To launch the new Cardiff University social enterprise 'BeeWellbeing Ltd', Pharmabees are running an enterprise challenge to engage students and young people with work readiness and enterprise skills.

It is hoped that they can help to remove barriers and create pathways for young people to gain business and soft skills training that is valued by local employers.

The competition will have multiple stages of interaction and young people will be challenged to create a brand identity for new Pharmabees products to be sold in a ‘pop-up’ shop designed within the St. David’s 2 shopping centre in Cardiff.

Working in teams, Cardiff University students and young people from Grangetown will be challenged to design a brand and marketing plan for their product focusing on their skills in business, pricing, research, social media, design and marketing.

Winning students will receive expert coaching and will be given the opportunity to trade as a business over a 6 week period in a ‘pop-up’ store in St. Davids 2 during October/November 2018.

The planned 2018 schedule

DateEvent
5 February 2018Launch
7 FebruaryKick-off Event (TBC St David’s Management Suite): Business skills training, tools, and templates
21 FebruarySanity Check workshop: Mini-Dragons Den to provide feedback and guidance on ideas, concept, and design.
21 MarchFinal submissions for judging.
28 MarchChallenge Final (Location TBC): Full Dragons Den judging and prize announcement with certificates.
1 October - 30 NovemberPop-up shop opening: unveiling and sales activity..

Benefits to participants

You will get the opportunity to take part in a real-life enterprise challenge supported by Cardiff University and its business partners.

Some of the skills that you will develop with the aid of our mentors include design thinking, innovation, soft skills, team work as well as presentation and communication skills.

The winning team get the opportunity to receive expert advice and trade as a business selling their product at St. Davids, Cardiff.

The winning team of budding entrepreneurs will have a unique opportunity to take forward their ideas to develop their own socially focused, profit-making company, with a USP that your products are derived from £10,000's of research conducted by Cardiff University's School of Pharmacy. Access to the University’s innovative research portfolio will be granted on a license basis, with the majority of profits from product sales kept by the company. A portion of Cardiff University’s revenue will also be re-invested into innovative bee-focused research and education programmes which aims to explore natural antibacterial properties in plants and raises awareness of the value of bees to society.

We require that entrants be current students of Cardiff University, young people living in Grangetown or members of Grange Pavilion Youth Forum.

Next steps

To apply please register on the Eventbrite page.

Contact us

Ali Abdi

Ali Abdi

Partnerships and Facilities Manager

Email
abdia1@caerdydd.ac.uk
Rosie Cripps

Rosie Cripps

Project Manager, Community Gateway

Email
crippsr1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 20 870 532