Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliadau a chanolfannau

Rydym yn arwain neu'n cyd-arwain nifer o sefydliadau a chanolfannau ymchwil y Brifysgol.

Canolfan Maes Danau Girang

Cyfleuster ymchwil a hyfforddiant cydweithredu ydyn ni sy'n cael ei reoli gan Adran Bywyd Gwyllt Sabah a Phrifysgol Caerdydd.

European Cancer Stem Cell Research Institute masthead

Y Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd

Ein nod yw gwella dealltwriaeth o rôl bôn-gelloedd canser mewn amrediad o ganserau, drwy ymchwil o safon fyd-eang.

neurons blue

Sefydliad Arloesedd Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl

Arloesi ar gyfer ymennydd a meddwl iach.

Researchers working in a busy chemistry lab

Y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau

Trosi ymchwil fiofeddygol yn feddyginiaethau newydd ar gyfer anghenion clinigol sydd heb eu diwallu.

Sustainable Place Research Institute

Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy

Roedd y Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy yn fan cyfarfod ar gyfer gwyddoniaeth cynaliadwyedd, gan ganolbwyntio ar archwilio atebion arloesol ar gyfer dyfodol mwy cynaliadwy.

Masthead for Sustainable Waters Research Institute

Sefydliad Ymchwil Dŵr

Ein nod yw mynd i'r afael â her fawr rheoli dŵr yn gynaliadwy ar gyfer pobl ac ecosystemau mewn byd sy'n newid.

ydym hefyd yn cynnal llawer o weithgareddau ymchwil mewn nifer o sefydliadau a chanolfannau ychwanegol.

Man clutching leg in great pain

Canolfan Biomecaneg a Biobeirianneg Arthritis Research UK

Mae gan Ganolfan Biomecaneg a Biobeirianneg Arthritis Research UK y sgiliau a'r cyfleusterau sy'n llwyddo i gyflawni newid sylweddol wrth drin a deall osteoarthritis.

Athrofa Peirianneg a Thrwsio Meinweoedd Caerdydd (CITER)

Mae CITER yn ganolfan ragoriaeth a gydnabyddir yn rhyngwladol ym maes trwsio, adfywio ac adsefydlu meinwe, gan ganolbwyntio ar ymchwil ryngddisgyblaethol, addysg ac ymarfer clinigol.

Sefydliad Ymchwil Dementia

Sut rydym yn hyrwyddo rhagoriaeth er mwyn creu byd ble mae ymchwil yn cael y gorau ar ddementia.