Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Ymchwil Dementia

Sut rydym yn hyrwyddo rhagoriaeth er mwyn creu byd ble mae ymchwil yn cael y gorau ar ddementia.

Mae ein cryfder mewn deall dementia yn dod o’n diwylliant cydweithredol sy’n cyfuno arbenigedd academaidd, technegau newydd a chyfleusterau gwych.

Buddsoddiad ar y cyd gwerth £250m mewn ymchwil ym maes dementia yw Sefydliad Ymchwil Dementia y DU (UK DRI). Caiff ei arwain gan y Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC) ochr yn ochr ag elusennau sefydlol Cymdeithas Alzheimer ac Ymchwil Alzheimer y DU.

Right quote

Mae diagnosis o achos newydd o ddementia rhywle yn y byd bob 4 eiliad, ac erbyn 2030 amcangyfrif bydd yna tua 75 miliwn o bobl gyda dementia.

Newyddion diweddaraf

A photo of professor Julie Williams

Cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Dementia Caerdydd yn cymryd rhan fel siaradwr allweddol mewn gweminar arbennig UK DRI

6 Hydref 2021

Ymunodd yr Athro Julie Williams â UK DRI, Cymdeithas Alzheimer ac Ymchwil Alzheimer y DU i drafod ymchwil i adeiladu system rhybudd cynnar ar gyfer dementia.

Dayne Beccano-Kelly

Academydd o’r DRi yn ymddangos yn yr ymgyrch fideo 'Being Black in Physiology'

4 Hydref 2021

Mae ffisiolegydd o'r Sefydliad Ymchwil Dementia (DRI) wedi cael sylw yn ymgyrch ddiweddaraf y Gymdeithas Ffisiolegol i godi ymwybyddiaeth o ba mor fach yw nifer yr academyddion Du sydd mewn swyddi uwch mewn sefydliadau addysg uwch yn y DU.

Photo of Phil Taylor deputy director of UK DRI Cardiff

Penodi Dirprwy Gyfarwyddwr newydd ar gyfer DRI y DU yng Nghaerdydd

30 Medi 2021

Mae'r Athro Phil Taylor wedi ymgymryd â'r rôl yn y ganolfan lle mae ymchwilwyr yn archwilio swyddogaeth genynnau sy'n ymwneud â chlefyd Alzheimer, Parkinson a Huntington.