Ewch i’r prif gynnwys

Y Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd

Gwella’n dealltwriaeth o rôl bôn-gelloedd canser mewn amrediad o ganserau, drwy ymchwil sy'n arwain drwy'r byd.

Gwylio'r fideo

Newyddion diweddaraf

Black and white network of brain cells

Olrhain therapiwteg i’r ymennydd

13 Awst 2019

Mae mwy na £250,000 o gyllid yn helpu ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd i labelu a delweddu gronynnau biolegol bach i brofi eu defnydd posibl i drin clefyd a chanser yr ymennydd.

Microscope images of gastric cancer

AMMF yn ariannu ymchwil hanfodol i ganser dwythell y bustl

12 Awst 2019

Mae colangiocarsinoma yn glefyd anghyffredin gyda dim ond dau y cant o gleifion â chlefyd metastatig yn goroesi dros bum mlynedd. Ond mae cyllid newydd yn helpu ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd i gael gwybodaeth hanfodol am y math hwn o ganser.

blood cells

Cyllid newydd ar gyfer bôn-gelloedd y gwaed

20 Mai 2019

Dyrennir dros £520,000 i helpu i gyllido ymchwil i fôn-gelloedd y gwaed sydd ar flaen y gad yn fyd-eang. Bydd yr ymchwil hon yn cael effaith barhaol ar drawsblannu mêr a thrallwyso gwaed.

Dysgwch ragor am sut gallwch chi helpu ein gwaith ymchwil

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar fôn-gelloedd canser a chredwn ei fod yn bosibl y gallai arwain at drawsnewid triniaethau canser

Mae ein harweinwyr tîm ymchwil yn cynnig eu safbwyntiau ar dargedu bôn-gelloedd canser a sut mae eu hymchwil yn effeithio ar therapi canser.