Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau

Israddedig

Amrediad eang o raglenni gradd hyblyg, modiwlaidd sy’n rhychwantu sbectrwm llawn ein diddordebau academaidd mewn Gwyddorau Biolegol, Biocemegol a Biofeddygol.

Ôl-raddedig a addysgir

Rydym yn cynnig rhaglenni MSc Bioleg Data Mawr ac Ecoleg a Chadwraeth Fyd-eang

Ymchwil ôl-raddedig

Rhyddid i ymchwilio i destun sydd ar flaen y gad, ymysg ymchwilwyr blaenllaw gyda chyfleusterau modern.

Cyfleoedd yn yr iaith Gymraeg

Rydym yn cefnogi myfyrwyr sy’n dymuno astudio drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg ac yn cynnig cyfleoedd i wneud hynny lle bo’n bosibl.

Mae astudio yn Ysgol y Biowyddorau yn agor cymaint o gyfleoedd; nid yw ynghylch y darlithoedd a’r gwaith ymarferol yn unig, ond mae ynghylch datblygu eich sgiliau eich hun yn ogystal. Mae’r staff yn eich annog i gael eich sbarduno a’ch ysgogi. Yn fy mlwyddyn gyntaf, roeddwn yn gallu cael profiad gwaith mewn labordai microbioleg a chael lleoliad cyflogedig am yr haf. Mae’r gofal bugeiliol yn wych; darganfyddais y newid i’r brifysgol yn eithaf anodd, ond mae’r gefnogaeth sydd ar gael yn ei gwneud yn llawer haws. Os ydych yn dymuno bod yn fyfyriwr hapus a bodlon, dyma’r lle i chi yn bendant.

Eleanor Gibson-Forty, Bioleg