Ewch i’r prif gynnwys

Y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau

Rydym ni'n gosod Cymru ar y blaen o ran arloesedd meddygol, gan ddod â'r wyddoniaeth ddiweddaraf at y claf drwy droi ymchwil biofeddygol blaenllaw yn gyffuriau newydd.

Watch our discovering new medicines

Newyddion diweddaraf

Professor John Atack writing chemical formula on glass of fume hood

Cyffuriau’r genhedlaeth nesaf ar gyfer anhwylderau gorbryder

20 Mai 2019

Bydd gwyddonwyr ym Mhrifysgol Caerdydd gam yn nes at wella meddyginiaethau gorbryder, diolch i fuddsoddiad mawr gan y Cyngor Ymchwil Feddygol.

Clay models of sea animals

Eisteddfod yr Urdd

9 Mai 2019

The Medicines Discovery Institute will be inspiring the next generation of medicines discovery scientists through the welsh language at the Urdd Eisteddfod in Cardiff Bay.

Shelkovnikova_Tatyana_staff_profile 2

Gwobr Springboard ar gyfer offer at ddibenion ymchwil a darganfod cyffuriau

30 Ebrill 2019

Mae Academi’r Gwyddorau Meddygol wedi dyfarnu bron £100,000 i ymchwilwyr yn y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau er mwyn helpu i ddatblygu triniaethau mwy effeithiol ar gyfer y dyfodol.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Ymchwil

Rydym ni'n defnyddio ein harbenigedd mewn amrywiaeth o feysydd ymchwil i gynhyrchu meddyginiaethau newydd, a fydd yn y pen draw yn gwneud gwahaniaeth i fywydau cleifion ar draws y byd.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Gweledigaeth

Mae ein gweledigaeth yn uchelgeisiol, a’r nod yw gwneud Y Ganolfan Darganfod Meddyginiaethau yn bwynt ffocws ar gyfer darganfod meddyginiaethau ac arloesi ym Mhrifysgol Caerdydd a'r gymuned academaidd ehangach yn y DU.