Ewch i’r prif gynnwys

Y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau

Rydym ni'n trosi ymchwil biofeddygol blaenllaw yn gyffuriau newydd.

Rydym ni'n gosod Cymru ar y blaen o ran arloesedd meddygol, gan ddod â'r wyddoniaeth ddiweddaraf at y claf drwy droi ymchwil biofeddygol blaenllaw yn gyffuriau newydd.

Watch our discovering new medicines

Newyddion diweddaraf

Neuron

Darganfod meddyginiaethau newydd drwy gyfrwng y Gymraeg

4 Ionawr 2022

Mae'r Gymraeg yn chwarae rhan ganolog yn yr ymchwil i feddyginiaethau newydd yng Nghaerdydd.

Researchers working in a busy chemistry lab

Dyma aelodau newydd y tîm

23 Tachwedd 2021

Mae'r tîm darganfod meddyginiaethau arloesol ym Mhrifysgol Caerdydd wedi ehangu, wrth i aelodau newydd ymuno â'r ganolfan arbenigedd sy’n canolbwyntio ar ddod o hyd i therapïau newydd.

Bedwyr stands in front of a research poster presentation at the ELRIG conference

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn penodi Llysgenhadon Ôl-raddedig newydd

25 Hydref 2021

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi llysgenhadon newydd, gan gynnwys myfyrwyr ôl-raddedig yn Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau Prifysgol Caerdydd.Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi llysgenhadon newydd, gan gynnwys myfyrwyr ôl-raddedig yn Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau Prifysgol Caerdydd.

Ein Nodau

molecule

Mynd i'r afael â'r angen sy’n cynyddu ond heb ei ddiwallu ym maes iechyd yr ymennydd

Manteisio ar ddarganfyddiadau gwyddonol o Gaerdydd

people

Hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr darganfod meddyginiaethau

Addysgu myfyrwyr ôl-raddedig mewn technegau darganfod meddyginiaethau arloesol

globe

Creu swyddi ac ysgogi twf economaidd

Rydym yn darparu rhyngwyneb gwerthfawr rhwng diwydiant a'r byd academaidd

Male researcher inspecting equipment

Ymchwil

Rydym yn cymhwyso ein harbenigedd mewn amrywiaeth o feysydd ymchwil i gynhyrchu meddyginiaethau newydd.

Scientists working in a busy MDI lab

Ein Gweledigaeth

Mae ein gweledigaeth yn uchelgeisiol, a’r nod yw ein gwneud ni'n bwynt ffocws ar gyfer darganfod meddyginiaethau ac arloesi ym Mhrifysgol Caerdydd a'r gymuned academaidd ehangach yn y DU.

Rotavapore Machine

Cyfleusterau

Mae gennym dechnoleg a chyfleusterau o’r radd flaenaf sy’n galluogi ein hymchwilwyr i ymgymryd â gwaith ymchwil arloesol i ddarganfod cyffuriau.

Professor Simon Ward at the Eisteddfod

Allgymorth cymunedol

Our staff are regularly involved with engagement and community outreach to encourage young learners and raise public awareness of drug discovery.

Mae'r Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau’n cysylltu’r wyddoniaeth sylfaenol sy’n cael ei datblygu ym Mhrifysgol Caerdydd a'r ymchwil glinigol sydd ei hangen i bennu diogelwch ac effeithiolrwydd meddyginiaethau newydd. Mae salwch sy'n cael ei drin yn wael yn rhoi baich enfawr ar gymdeithas, ac mae'r costau'n parhau i godi. Gall meddyginiaethau gwell leihau’r baich hwn, ond mae'r llwybr darganfod cyffuriau, o fainc y labordy i ochr y gwely, yn un hynod o hir ac anodd.
Yr Athro Simon Ward Cyfarwyddwr, Y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau

Rydym bellach yn awyddus i recriwtio gwyddonwyr eithriadol o bob cwr o’r byd i’n helpu i lywio a chyflawni ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol.

Cwrdd â'r tîm tu ôl Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau.