Ewch i’r prif gynnwys

Y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau

Rydym ni'n trosi ymchwil biofeddygol blaenllaw yn gyffuriau newydd.

Rydym ni'n gosod Cymru ar y blaen o ran arloesedd meddygol, gan ddod â'r wyddoniaeth ddiweddaraf at y claf drwy droi ymchwil biofeddygol blaenllaw yn gyffuriau newydd.

Watch our discovering new medicines

Newyddion diweddaraf

Researchers working in a busy chemistry lab

Cyfle PhD gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

24 Mehefin 2020

Mae Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau Prifysgol Caerdydd yn cynnig cyfle unigryw i ymchwilio i Sglerosis Ochrol Amyotroffig drwy gyfrwng y Gymraeg.

Blwyddyn yn y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau

20 Mawrth 2020

Flwyddyn ers lansio’r Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau, mae ei dîm o ymchwil wedi sicrhau buddsoddiad gwerth miliynau ar gyfer therapïau newydd ym maes iechyd meddwl a niwrowyddoniaeth.

Profile Photo of Ross Collins

Arian Sbarduno ar gyfer ymchwil i ganser y pancreas

16 Mawrth 2020

Caiff dros 10,000 o achosion newydd o ganser y pancreas eu diagnosio yn y DU bob blwyddyn. Bydd cyllid newydd yn galluogi'r Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau i ymchwilio i therapïau newydd posibl ar gyfer y clefyd marwol hwn.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Ymchwil

Rydym ni'n defnyddio ein harbenigedd mewn amrywiaeth o feysydd ymchwil i gynhyrchu meddyginiaethau newydd, a fydd yn y pen draw yn gwneud gwahaniaeth i fywydau cleifion ar draws y byd.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Gweledigaeth

Mae ein gweledigaeth yn uchelgeisiol, a’r nod yw gwneud Y Ganolfan Darganfod Meddyginiaethau yn bwynt ffocws ar gyfer darganfod meddyginiaethau ac arloesi ym Mhrifysgol Caerdydd a'r gymuned academaidd ehangach yn y DU.