Ewch i’r prif gynnwys

Biowyddorau moleciwlaidd

Nod y Biowyddorau Moleciwlaidd yw deall mecanweithiau moleciwlau a chelloedd bywyd, gyda chymwysiadau ym meysydd iechyd, diogelwch bwyd a datblygiad technolegol.

ae’r gwaith ymchwil hwn yn integreiddio ymchwil fiolegol sylfaenol, ac yn datblygu’r technegau diweddaraf ym maes biodechnoleg a modelu, er mwyn i ni fedru rhagfynegi sut bydd systemau biolegol yn ymateb i newid.

A closeup of some molecular structures.

Meysydd ymchwil

Mae ein hymchwil fiofeddygol yn cwmpasu tri phrif faes ffocws:

  • Deall systemau moleciwlaidd a chellog – defnyddio dulliau biogemegol, strwythurol a phenoteipio cellog i ddeall swyddogaeth fiolegol ar lefel y moleciwl.
  • Bioleg ddatblygiadol a modelu – defnyddio dulliau amlraddfa i ddeall a modelu prosesau datblygiadol a bôn-gelloedd mewn organebau enghreifftiol allweddol megis pryfed a phlanhigion.
  • Delweddu a pheirianyddu systemau biolegol – defnyddio dulliau rhyngddisgyblaeth mewn bioleg, ffiseg a chemeg i ddelweddu a chreu systemau biolegol.

Cydweithrediadau

Mae gennym gysylltiadau agos gyda Chemeg mewn bioleg strwythurol a gyda Ffiseg yn natblygiad technolegau delweddu uwch, ac yn cydweithio’n fyd-eang gyda phartneriaid diwydiannol ac academaidd.

Mae is-adran y Biodwyddorau Moleciwlaidd hefyd yn arwain pump o’r saith Canolbwynt Ymchwil Technoleg yn Ysgol y Biowyddorau, gan adlewyrchu ei chryfderau technolegol.

Ceisiadau PhD a Chymrodoriaeth

Mae croeso i ddarpar ymgeiswyr cymrodoriaeth sydd â diddordebau sy’n mapio ar y meysydd ymchwil adrannol gysylltu.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr PhD sydd â diddordebau ymchwil sy’n gweddu i’n meysydd ymchwil strategol.

Cysylltwch â BIOSI-Research@cardiff.ac.uk am fwy o wybodaeth.

Aelodau staff


EnwMaes diddordeb
Professor Helen White-Cooper - Head of DivisionGene regulation in sperm development in Drosophila.
Professor Paola Borri (Physics)Biophotonics and novel techniques for scanning microscopy.
Professor Trevor Dale Wnt signalling and breast cancer.
Dr Barend HJ de GraafPollen Pistil Interactions and Membrane Trafficking.
Dr Walter DewittePlant patterning and growth; plant growth regulators and cell division.
Dr Veronica Grieneisen 
Dr Fisun HamaratogluCell-cell signalling in cell elimination, growth control and cancer
Dr Patrick Hardinge 
Professor John HarwoodAcyl lipid metabolism and function.
Dr Angharad Jones 
Dr Dafydd JonesProtein structural and functional plasticity; protease structure and function.
Dr Tomasz Jurkowski 
Dr Nick KentChromatin structure and function.
Dr Sonia Lopez de QuintoRNA regulation through spatial localization.
Dr Francesco Masia 
Professor Jim MurrayPlant cellular development; plant and molecular biotechnology.
Dr Daniel PassBioinformatics and integrative-omics
Professor Ben Scheres 
Dr Hilary RogersPlant molecular cell biology: senescence mechanisms and cell cycle.
Dr Steve RutherfordPlant molecular cell biology; membrane trafficking; education.
Dr Simon ScofieldTranscriptional networks in plant stem cells and synthetic genetic circuits.
Dr Andrew ShoreEpigenetics and Thermogenesis, collaborative learning in Higher Education, technology enhanced learning, quantitative assessment of success in higher education, evolution of entry qualifications based upon attainment in Higher Education, development of school and college curricular to support transition to Higher Education.
Dr Henrietta StandleyDevelopmental biology.
Dr Glen SweeneyDevelopmental transitions in farmed-fish; RNA processing; education.
Dr Mike TaylorPrograms of cell differentiation.
Dr Wynand Van der Goes van NatersMolecular basis of sensory systems in insects.
Dr Peter Watson Protein and lipid trafficking.
Dr Mark Young (Postgraduate Divisional Tutor)Membrane protein structural biology.