Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Arloesedd Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl

Mynd â darganfyddiadau newydd a'u defnyddio i wella dealltwriaeth a diagnosis o afiechyd meddwl.

Newyddion diweddaraf

yr Athro Jeremy Hall

Rhodd gwerth £5 miliwn i greu'r Ganolfan Niwrowyddoniaeth Drosiadol Hodge

27 Hydref 2022

Bydd y Ganolfan yn canolbwyntio ar ddatblygu triniaethau newydd ar gyfer cyflyrau iechyd meddwl trwy 18 o ysgoloriaethau PhD a ariennir yn llawn.

Image of genes

Cyllid gwerth £2 miliwn ar gyfer cyflyrau iechyd meddwl a niwroddatblygiadol

29 Mehefin 2022

Bydd cyllid newydd yn helpu i ddatblygu dealltwriaeth o fwtaniadau genetig yn rhan o gyflyrau iechyd meddwl a niwroddatblygiadol.

A group of researchers stand on stage at the MINDDS conference

Uno MINDDS ar gyfer cydweithredu rhyngwladol

27 Mai 2022

Mae cynhadledd iechyd meddwl a niwroddatblygiadol yn uno ymchwilwyr ledled Ewrop a'r byd, gan hyrwyddo cydweithredu rhyngwladol i wella triniaethau i gleifion.

globe

Ymchwil sy'n arwain y byd

Gyrru arloesedd ym meysydd niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl

people

Buddsoddi yn y dyfodol

Cefnogi a datblygu’r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr iechyd meddwl a niwrowyddoniaeth

molecule

Effaith gydweithredol

Gweithio mewn partneriaeth ag eraill i symud ymchwil niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl yn ei blaen a sicrhau effaith

Adrian Harwood holding a cell culture

Astudio

We offer an exceptional research environment with world class facilities for all areas of neuroscience.

An image of the molecular structure of a brain

Ymchwil

We aim to further the understanding and treatment of major psychiatric and neurological disorders, which represent some of the greatest challenges to society.

brain games 19

Ymgysylltu

Mae ymgysylltu’n rhan hanfodol o’n gwaith. I’n hymchwil i fod yn effeithiol, mae’n hanfodol ei fod yn berthnasol i brofiad ac anghenion pobl o gig a gwaed.