Ewch i’r prif gynnwys

Athrofa Peirianneg a Thrwsio Meinweoedd Caerdydd (CITER)

Mae CITER yn ganolfan ragoriaeth a gydnabyddir yn rhyngwladol ym maes trwsio, adfywio ac adsefydlu meinwe, gan ganolbwyntio ar ymchwil ryngddisgyblaethol, addysg ac ymarfer clinigol.

Mae CITER yn ganolfan ragoriaeth a gydnabyddir yn rhyngwladol ym maes trwsio, adfywio ac adsefydlu meinwe, gan ganolbwyntio ar ymchwil ryngddisgyblaethol, addysg ac ymarfer clinigol.

Rydym wedi cynnig y rhaglen MSc hon ers 2006. Bwriedir iddi fod ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau profi heriau ysgogol ymchwil rhyngwyneb ym maes peirianneg a thrwsio meinweoedd.

Our research is organised into three themes - stem cell science, tissue engineering and repair, and disease translation.

Porwch drwy ein cyfeirlyfr o arbenigwyr ym maes peirianneg a thrwsio meinwe.

Right quote

Byddwn yn annog pob ymchwilydd ifanc i wneud cais am arian CITER. Mae’n eithriadol o galonogol ac yn symbyliad pwysig i ymchwilydd gyrfa gynnar fel fi gael dyfarniad mor nodedig, Rwy’n hollol bendant y bydd effaith y dyfarniad hwn ar fy aeddfedrwydd proffesiynol a’m hannibyniaeth fel ymchwilydd yn hirdymor, ac yn cael cydnabyddiaeth ryngwladol.

Elena Koudouna, Gwobr Ymchwilydd Ifanc 2018

Newyddion diweddaraf

CITER Soc 2019

CITER Soc Scientific Workshop 2019

12 Rhagfyr 2019

The annual CITER Soc scientific workshop took place on Wednesday 11 December 2019 in the School of Optometry and Vision Sciences.

set up stand

CITER Collaborative Research Workshop with the Cardiff Materials Research Network (CMRN)

28 Tachwedd 2019

The first CITER collaborative research workshop with the Cardiff Materials Research Network took place on 27 November 2019 in Hadyn Ellis Building, Cardiff University.

Ben Karatas 2019

CITER Undergraduate Summer Student Bursaries 2019

30 Medi 2019

Read about one of the 2019 CITER undergraduate summer students research project highlighting the impact of CITER funding contribution to translational research.

Rydym yn cymryd rhan mewn nifer cynyddol o ddigwyddiadau allgymorth bob blwyddyn. Mae'r rhain yn cynnwys digwyddiadau cyhoeddus, ymweliadau CITER ag ysgolion cynradd ac uwchradd yn ogystal â digwyddiadau Prifysgol Caerdydd.

Mae dyfarniadau a bwrsariaethau yn rhoi cyfleoedd i’n haelodau ddatblygu syniadau ymchwil newydd oddi mewn i gylch gorchwyl eang peirianneg, trwsio ac adsefydlu meinwe.

Right quote

Fe wnaeth y dyfarniad fy ngalluogi i deithio fel Cymrawd Ymchwil gwadd at fy nghydweithiwr am rai dyddiau bob mis, ynghyd â mynychu sawl cynhadledd gysylltiedig i gyflwyno fy ngwaith. Mae’r fwrsariaeth hon wedi bod yn gam cyntaf pwysig tuag at ddatblygu’r dechnoleg hon i’w defnyddio yng Nghaerdydd a chychwyn ar raglen o waith ymchwil annibynnol.

Dr Rebecca Hemming, Prosiect Ymchwil