Ewch i’r prif gynnwys

Athrofa Peirianneg a Thrwsio Meinweoedd Caerdydd (CITER)

Mae CITER yn ganolfan ragoriaeth a gydnabyddir yn rhyngwladol ym maes trwsio, adfywio ac adsefydlu meinwe, gan ganolbwyntio ar ymchwil ryngddisgyblaethol, addysg ac ymarfer clinigol.

Peirianneg Meinweoedd (MSc)

Rydym wedi cynnig y rhaglen MSc hon ers 2006. Bwriedir iddi fod ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau profi heriau ysgogol ymchwil rhyngwyneb ym maes peirianneg a thrwsio meinweoedd.

Our research is organised into three themes - stem cell science, tissue engineering and repair, and disease translation.

Porwch drwy ein cyfeirlyfr o arbenigwyr ym maes peirianneg a thrwsio meinwe.

Byddwn yn annog pob ymchwilydd ifanc i wneud cais am arian CITER. Mae’n eithriadol o galonogol ac yn symbyliad pwysig i ymchwilydd gyrfa gynnar fel fi gael dyfarniad mor nodedig, Rwy’n hollol bendant y bydd effaith y dyfarniad hwn ar fy aeddfedrwydd proffesiynol a’m hannibyniaeth fel ymchwilydd yn hirdymor, ac yn cael cydnabyddiaeth ryngwladol.

Elena Koudouna, Gwobr Ymchwilydd Ifanc 2018

Newyddion diweddaraf

welcome image

CITER returns to the annual Green Man Festival

20 Awst 2019

CITER exhibited at the Green Man Festival 2019 which took place between the 15-18 August in Crickhowell, Powys, Wales.

Female pupil stands in front of TV screen as part of an activity to test reactions.

STEMlive 2019 - CITER

26 Mehefin 2019

CITER exhibited at Cardiff University's annual STEMlive event which took place between 19-20 June 2019 at the National Museum of Wales.

seedcorn 2

Seedcorn Bursary Funding 2019 - call 2

19 Mehefin 2019

Congratulations to Dr Mohammad Al-Amri from the School of Healthcare Sciences on his successful application to receive funding as part of the second call for the CITER Seedcorn bursary 2018-2019.

Rydym yn cymryd rhan mewn nifer cynyddol o ddigwyddiadau allgymorth bob blwyddyn. Mae'r rhain yn cynnwys digwyddiadau cyhoeddus, ymweliadau CITER ag ysgolion cynradd ac uwchradd yn ogystal â digwyddiadau Prifysgol Caerdydd.

Bwrsariaethau a gwobrau

Mae dyfarniadau a bwrsariaethau yn rhoi cyfleoedd i’n haelodau ddatblygu syniadau ymchwil newydd oddi mewn i gylch gorchwyl eang peirianneg, trwsio ac adsefydlu meinwe.

Fe wnaeth y dyfarniad fy ngalluogi i deithio fel Cymrawd Ymchwil gwadd at fy nghydweithiwr am rai dyddiau bob mis, ynghyd â mynychu sawl cynhadledd gysylltiedig i gyflwyno fy ngwaith. Mae’r fwrsariaeth hon wedi bod yn gam cyntaf pwysig tuag at ddatblygu’r dechnoleg hon i’w defnyddio yng Nghaerdydd a chychwyn ar raglen o waith ymchwil annibynnol.

Dr Rebecca Hemming, Prosiect Ymchwil