Ewch i’r prif gynnwys

Athrofa Peirianneg a Thrwsio Meinweoedd Caerdydd (CITER)

Mae CITER yn ganolfan ragoriaeth a gydnabyddir yn rhyngwladol ym maes trwsio, adfywio ac adsefydlu meinwe, gan ganolbwyntio ar ymchwil ryngddisgyblaethol, addysg ac ymarfer clinigol.

Peirianneg Meinweoedd (MSc)

Rydym wedi cynnig y rhaglen MSc hon ers 2006. Bwriedir iddi fod ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau profi heriau ysgogol ymchwil rhyngwyneb ym maes peirianneg a thrwsio meinweoedd.

Mae ein hymchwil wedi ei rhannu’n dri grŵp - gwyddoniaeth bôn-gelloedd, peirianneg a thrwsio meinweoedd, a throsi clefydau.

Porwch drwy ein cyfeirlyfr o arbenigwyr ym maes peirianneg a thrwsio meinwe.

Byddwn yn annog pob ymchwilydd ifanc i wneud cais am arian CITER. Mae’n eithriadol o galonogol ac yn symbyliad pwysig i ymchwilydd gyrfa gynnar fel fi gael dyfarniad mor nodedig, Rwy’n hollol bendant y bydd effaith y dyfarniad hwn ar fy aeddfedrwydd proffesiynol a’m hannibyniaeth fel ymchwilydd yn hirdymor, ac yn cael cydnabyddiaeth ryngwladol.

Elena Koudouna, Gwobr Ymchwilydd Ifanc 2018

Newyddion diweddaraf

kb pic

Seedcorn Bursary Funding 2019

29 Mawrth 2019

Congratulations to Dr Kathy Beirne from the School of Optometry and Vision Sciences on her successful application to receive funding as part of the CITER Seedcorn bursary 2018-2019.

option 1

Young Investigator Award 2019

22 Mawrth 2019

Congratulations to Dr Daniel Morse, Research Associate in the School of Biosciences on being successful in achieving the Young Investigator Award 2019.

CITER's Engagement at Public Events January to March

21 Mawrth 2019

Public engagement is a key part of CITER and between January to March participated in four public events.

Rydym yn cymryd rhan mewn nifer cynyddol o ddigwyddiadau allgymorth bob blwyddyn. Mae'r rhain yn cynnwys digwyddiadau cyhoeddus, ymweliadau CITER ag ysgolion cynradd ac uwchradd yn ogystal â digwyddiadau Prifysgol Caerdydd.

Bwrsariaethau a gwobrau

Mae dyfarniadau a bwrsariaethau yn rhoi cyfleoedd i’n haelodau ddatblygu syniadau ymchwil newydd oddi mewn i gylch gorchwyl eang peirianneg, trwsio ac adsefydlu meinwe.

Fe wnaeth y dyfarniad fy ngalluogi i deithio fel Cymrawd Ymchwil gwadd at fy nghydweithiwr am rai dyddiau bob mis, ynghyd â mynychu sawl cynhadledd gysylltiedig i gyflwyno fy ngwaith. Mae’r fwrsariaeth hon wedi bod yn gam cyntaf pwysig tuag at ddatblygu’r dechnoleg hon i’w defnyddio yng Nghaerdydd a chychwyn ar raglen o waith ymchwil annibynnol.

Dr Rebecca Hemming, Prosiect Ymchwil