Ewch i’r prif gynnwys

Grwpiau diddordeb ymchwil

Rydym yn cynnal grwpiau ymchwil rhyngddisgyblaethol ar draws Ysgol y Biowyddorau a thu hwnt, gan ddod ag arbenigedd, gwybodaeth a meysydd ymchwil.

Bioleg Gwrthiant Gwrthficrobaidd a Heintiau

Mae Rhwydwaith Bioleg Gwrthiant Gwrthficrobaidd a Heintiau (GWELLA-Haint) yn mynd i'r afael â chwestiynau sylfaenol am fioleg heintiau – sut y caiff pathogenau eu caffael, eu trosglwyddo a’u hesblygu mewn oes pan mae’r boblogaeth ddynol yn fwyfwy symudol, yn dibynnu ar gyffuriau ac yn ymwrthod â gwrthficrobau.

Microbiomau, Microbau a Gwybodeg

Mae grŵp diddordeb arbennig Microbiomau, Microbau a Gwybodeg yn ymchwilio i ffenomena microbiolegol sy'n amrywio o fioleg moleciwlaidd un gell, i gymunedau organebau a'u cysylltiad â phobl, anifeiliaid, planhigion a'r amgylchedd ehangach.

Grŵp Ymchwil Ymyrraeth Ffisiotherapi Synhwyro

Mae Grŵp Ymchwil Ymyrraeth Ffisiotherapi Synhwyro yn weithredol ar draws ystod o brosiectau amlddisgyblaethol i wneud newidiadau cadarnhaol i'r ffordd y cyflwynir rheolaeth gofal iechyd ar gyfer cyflyrau cyhyrysgerbydol a diabetig.

Biosynwyryddion a Delweddu Uwch

Mae grŵp diddordeb arbennig Biosynwyryddion a Delweddu Uwch yn cynnal gweithgareddau ymchwil ac ymgysylltu ar dechnolegau newydd a thechnolegau sy'n datblygu ym maes delweddu biolegol a synhwyro biolegol. Mae hyn yn cynnwys datblygu offer newydd, chwiliedyddion a chyfarpar dadansoddi data meintiol.

Dadansoddi Drosophila In-vivo

Yng ngrŵp Dadansoddi Drosoffila In-vivo, mae gennym arbenigedd mewn llawer o dechnegau Drosoffila arloesol, a chysylltiadau â chymunedau pryfed y DU a rhyngwladol. Mae hyn yn creu amgylchedd hyfforddi hynod gefnogol a gwybodus i'n myfyrwyr a'n staff.

Plants for the Future Network

The Plants for the Future Network carries out applied and fundamental research and engagement on how plants develop, reproduce, and interact with a changing environment.