Ewch i’r prif gynnwys

Grwpiau diddordeb ymchwil

Rydym yn cynnal grwpiau ymchwil rhyngddisgyblaethol ar draws Ysgol y Biowyddorau a thu hwnt, gan ddod ag arbenigedd, gwybodaeth a meysydd ymchwil.

Bioleg Gwrthiant Gwrthficrobaidd a Heintiau

Mae Rhwydwaith Bioleg Gwrthiant Gwrthficrobaidd a Heintiau (GWELLA-Haint) yn mynd i'r afael â chwestiynau sylfaenol am fioleg heintiau – sut y caiff pathogenau eu caffael, eu trosglwyddo a’u hesblygu mewn oes pan mae’r boblogaeth ddynol yn fwyfwy symudol, yn dibynnu ar gyffuriau ac yn ymwrthod â gwrthficrobau.

Microbiomau, Microbau a Gwybodeg

Mae grŵp diddordeb arbennig Microbiomau, Microbau a Gwybodeg yn ymchwilio i ffenomena microbiolegol sy'n amrywio o fioleg moleciwlaidd un gell, i gymunedau organebau a'u cysylltiad â phobl, anifeiliaid, planhigion a'r amgylchedd ehangach.

Grŵp Ymchwil Ymyrraeth Ffisiotherapi Synhwyro

Mae Grŵp Ymchwil Ymyrraeth Ffisiotherapi Synhwyro yn weithredol ar draws ystod o brosiectau amlddisgyblaethol i wneud newidiadau cadarnhaol i'r ffordd y cyflwynir rheolaeth gofal iechyd ar gyfer cyflyrau cyhyrysgerbydol a diabetig.

Biosynwyryddion a Delweddu Uwch

Mae grŵp diddordeb arbennig Biosynwyryddion a Delweddu Uwch yn cynnal gweithgareddau ymchwil ac ymgysylltu ar dechnolegau newydd a thechnolegau sy'n datblygu ym maes delweddu biolegol a synhwyro biolegol. Mae hyn yn cynnwys datblygu offer newydd, chwiliedyddion a chyfarpar dadansoddi data meintiol.

Dadansoddi Drosophila In-vivo

Yng ngrŵp Dadansoddi Drosoffila In-vivo, mae gennym arbenigedd mewn llawer o dechnegau Drosoffila arloesol, a chysylltiadau â chymunedau pryfed y DU a rhyngwladol. Mae hyn yn creu amgylchedd hyfforddi hynod gefnogol a gwybodus i'n myfyrwyr a'n staff.