Ewch i’r prif gynnwys

Biofeddygaeth

Mae Biofeddygaeth yn gorwedd rhwng ymchwil sylfaenol a rhag-glinigol, ac yn ymchwilio i fecanweithiau hanfodol y prosesau normal a chlefydau sy’n dylanwadu ar iechyd gydol oes; yn cwmpasu’r cyfnod o genhedlu hyd henaint, ac o gelloedd unigol i’r organeb gyfan yn ei hamgylchedd.

Meysydd ymchwil

Mae ein hymchwil fiofeddygol yn cwmpasu tri phrif faes ffocws:

  • Tarddiad datblygiadol clefydau - ymhelaethu ar y dylanwadau cyn-geni ac epigenetig sy’n cael effaith ar risg afiechyd yn ddiweddarach mewn bywyd.
  • Mecanweithiau iechyd - deall mecanweithiau clefydau o safbwynt ffisiolegol, meinwe cysylltiol, niwrolegol a chysylltiedig â chanser.
  • Ymyrryd mewn clefydau - datblygu strategaethau therapiwtig i atal a thrin clefydau.

Sefydliadau ymchwil

Researchers using microscopes
This division has direct links with the European Cancer Stem Cell Research Institute and the Neuroscience and Mental Health Research Institute.

Mae cysylltiadau uniongyrchol gan yr is-adran hon â dau o Sefydliadau Ymchwil y Brifysgol - Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewrop a’r Sefydliad Ymchwil Niwrowyddorau ac Iechyd Meddwl. Mae ein is-adran Biofeddygaeth hefyd yn chwarae rôl ganolog yng Nghanolfan Arthritis Research UK a Chyfleuster Golygu Genomau Parc Geneteg Cymru.

Ceisiadau PhD a Chymrodoriaeth

Mae croeso i ddarpar ymgeiswyr cymrodoriaeth sydd â diddordebau sy’n mapio ar y meysydd ymchwil adrannol gysylltu.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr PhD sydd â diddordebau ymchwil sy’n gweddu i’n meysydd ymchwil strategol.

Cysylltwch â BIOSI-Research@caerdydd.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Aelodau staff

NameArea of interest
Professor Rosalind John - Head of DivisionHow Epigenetic Marks direct Mammalian Development and drive Human Disease.
Dr Fernando Anjos-AfonsoBiology of Haematopoietic stem/progenitor cells and their niche
Dr Emma BlainConnective tissue mechanobiology.
Professor Vladimir BuchmanFunctional significance of synuclein proteins in the normal and degenerating nervous system.
Dr Richard ClarksonApoptosis in normal mammary tissues and in models of breast cancer.
Professor Vic DuanceStructure and function of the minor collagens of cartilage, cell signalling pathways associated with mechanical and cytokine mediated cartilage degeneration.
Dr Julia GerasimenkoMolecular mechanisms of pathological processes in exocrine pancreas.
Dr Oleg GerasimenkoInvestigation of cell death mechanisms.
Dr Sarah HallDesign, development and evaluation of physiology-related teaching and learning activities; authentic learning opportunities in the undergraduate curriculum.
Dr Tim Higgins 
Dr Catherine HoganEpithelial cell-cell communication and pancreatic cancer.
Professor Clare HughesCartilage proteoglycan metabolism in osteoarthritis.
Dr Helen JonesSignalling mechanisms involved in cancer biology.
Dr Alvin Kwan 
Professor Francis LaiCell signalling proteins that regulate intracellular calcium release.
Dr Branko Latinkic Cardiac differentiation
Dr Deborah MasonSignalling mechanisms regulating bone and cartilage turnover, in osteoporosis, rheumatoid arthritis and osteoarthritis.
Dr Helen McCarthyBiology of both the articular cartilage progenitor cell and a meniscus-specific progenitor cell in human and equine tissue and their potential role in tissue repair and osteoarthritis.
Dr Larissa Nelson 
Dr Lee ParryUnderstanding the interaction between diet, microbiota, immunity and cancer.
Dr Girish Patel - Affiliated Research StaffSkin cancer stem cells.
MRC Professor Ole Petersen CBE FRSCalcium signalling: physiology & pathophysiology.
Dr Toby Phesse Cell signalling and stem cell function during homeostasis, regeneration and cancer in the gastrointestinal tract.
Dr Zoe PrytherchHuman in vitro lung models.
Dr Jim RalphsThe synthesis, deposition and organisation of collagenous matrices in highly ordered connective tissues.
Professor Dipak Ramji (Postgraduate Divisional Tutor)Inflammation, atherosclerosis and regulation of gene expression.
Professor Daniela RiccardiMolecular mechanisms of nutrient sensing.
Dr Kirsty Richardson 
Dr Neil RodriguesHaematopoietic stem/progenitor cell biology and its dysregulation in myelodysplasia and myeloid leukaemia.
Dr Hannah Shaw 
Dr Paul ShawClinician with basic-science translational research interests in lung and GI cancers.
Dr Florian SiebzehnrublRegulation of tumour progression and therapy resistance in brain cancer.
Professor Matt SmalleyThe role of normal mammary stem and progenitor cells in the generation of breast cancer phenotypic heterogeneity and cancer stem cells.
Dr Shiby StephensClinical anatomist with research interest in human musculoskeletal pathologies.
Professor Karl SwannThe physiology of eggs at fertilisation and embryos during early development.